9,5500 zł
-0,21% -0,0200 zł
Bank Millennium SA (MIL)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załącznikĂłw:
1_Raport_Zarzadu_Millennium_2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2_Raport_Finansowy_Bank_Millennium_2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
3_Raport_Niefinansowy_Millennium_2017_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
4_Millennium_sprawozdanie_bieglego_2017_solo_PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2017
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla banków
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2018-02-26
BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BANK MILLENNIUM S.A. Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-593 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stanisława Żaryna 2A
(ulica) (numer)
0 801 331 331 022 598 10 58
(telefon) (fax)
ir@bankmillennium.pl www.millenet.pl
(e-mail) (www)
526-021-29-31 001379728
(NIP) (REGON)
PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.
(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2017 2016 2017 2016
I. Przychody z tytułu odsetek 2 295 051 2 177 315 540 686 497 592
II. Przychody z tytułu opłat i prowizji 658 166 580 226 155 056 132 602
III. Przychody operacyjne 2 490 603 2 456 372 586 756 561 367
IV. Wynik działalności operacyjnej 1 053 179 1 052 185 248 116 240 461
V. Wynik finansowy przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym 864 853 878 116 203 749 200 680
VI. Wynik finansowy po opodatkowaniu 648 945 652 651 152 884 149 154
VII. Całkowite dochody za okres sprawozdawczy 799 044 449 423 188 245 102 709
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 893 064 2 839 450 445 983 648 913
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 146 600 -4 321 822 270 125 -987 687
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -13 394 13 200 -3 155 3 017
XI. Przepływy pieniężne netto, razem 3 026 270 -1 469 172 712 953 -335 757
XII. Aktywa razem 70 637 034 68 394 601 16 935 682 15 459 901
XIII. Zobowiązania wobec banków i innych instytucji monetarnych 2 353 131 1 270 745 564 178 287 239
XIV. Zobowiązania wobec klientów 57 398 904 55 988 198 13 761 755 12 655 560
XV. Kapitał własny 7 540 548 6 741 504 1 807 895 1 523 848
XVI. Kapitał zakładowy 1 213 117 1 213 117 290 853 274 213
XVII. Liczba akcji (szt.) 1 213 116 777 1 213 116 777 1 213 116 777 1 213 116 777
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 6,22 5,56 1,49 1,26
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 6,22 5,56 1,49 1,26
XX. Współczynnik wypłacalności 21,93% 17,27% 21,93% 17,27%
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) - - - -
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
1_Raport Zarządu Millennium 2017.pdf1_Raport Zarządu Millennium 2017.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku i Grupy
2_Raport Finansowy Bank Millennium 2017.pdf2_Raport Finansowy Bank Millennium 2017.pdf Roczne sprawozdanie finansowe Banku
3_Raport Niefinansowy Millennium 2017 .pdf3_Raport Niefinansowy Millennium 2017 .pdf Sprawozdanie informacji niefinansowych Banku i Grupy
4_Millennium_sprawozdanie biegłego 2017_solo_PL.pdf4_Millennium_sprawozdanie biegłego 2017_solo_PL.pdf Sprawozdanie bieglego rewidenta dla Banku

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-02-23 Joao Bras Jorge Prezes Zarządu
2018-02-23 Fernando Bicho Wiceprezes Zarządu
2018-02-23 Wojciech Haase Członek Zarządu
2018-02-23 Andrzej Gliński Członek Zarządu
2018-02-23 Maria Jose Campos Członek Zarządu
2018-02-23 Wojciech Rybak Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-02-23 Dariusz Kowalczyk Dyrektor Departamentu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.