REKLAMA

Arts Alliance S.A.: Zmiana stanu posiadania

2020-10-30 15:57
publikacja
2020-10-30 15:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
30.10.2020_Informacja_przekazana_na_podstawie_art._69_Ustawy_o_Ofercie.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-30
Skrócona nazwa emitenta
Arts Alliance S.A.
Temat
Zmiana stanu posiadania
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka"), informuje, iż w dniu 30 października 2020 roku Emitent otrzymał od To Kasi Sp. z o.o. Sp. K. ("Zawiadamiający") zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o Ofercie") informujące, że w wyniku objęcia przez Zawiadamiającego 250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D i rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez sąd rejestrowy, udział Zawiadamiającego zwiększył się powyżej progu 15 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Zawiadamiający nie posiadał akcji Spółki.

Po rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Zawiadamiający posiada 250.000 akcji Spółki stanowiących 17,29 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 250.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 17,29 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zawiadamiający poinformował, iż nie istnieją podmioty zależne od posiadające akcje Spółki, a także osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy o Ofercie, a także nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy o Ofercie.

Skan zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego ESPI.
Załączniki
Plik Opis
30.10.2020 Informacja przekazana na podstawie art. 69 Ustawy o Ofercie.pdf30.10.2020 Informacja przekazana na podstawie art. 69 Ustawy o Ofercie.pdf Informacja przekazana na podstawie art. 69 Ustawy o Ofercie

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-30 Andrzej Zając Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki