REKLAMA
PIT 2022

ATC CARGO S.A.: Przegląd opcji strategicznych

2022-12-05 15:27
publikacja
2022-12-05 15:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2022
Data sporządzenia: 2022-12-05
Skrócona nazwa emitenta
ATC CARGO S.A.
Temat
Przegląd opcji strategicznych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki ATC Cargo S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Gdyni, niniejszym informuje, o podjęciu w dniu 5 grudnia 2022 roku decyzji w sprawie rozpoczęcia przeglądu opcji strategicznych dotyczących przyszłości Spółki. Celem przeglądu jest ocena możliwych kierunków działań zmierzających do rozwoju ATC Cargo S.A. oraz wzrostu wartości Spółki dla akcjonariuszy. Spółka rozważa i jest otwarta na szereg możliwych opcji strategicznych, które mogą obejmować pozyskanie inwestora strategicznego lub finansowego lub przeprowadzenie transakcji, w tym mogącej skutkować zmianą struktury akcjonariatu Emitenta. Możliwy jest także ewentualny brak działań Emitenta związanych z wyżej wymienionymi opcjami.

W ramach przeglądu opcji strategicznych Spółka skorzysta z usług profesjonalnych doradców. Na dzień publikacji niniejszego raportu żadne decyzje związane z wyborem konkretnej opcji strategicznej przez Zarząd nie zostały podjęte i nie ma pewności, czy i kiedy taka decyzja zostanie podjęta w przyszłości. O dalszych istotnych decyzjach w tym zakresie Zarząd ATC Cargo S.A. będzie informował w trybie stosownych raportów.

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Osoby reprezentujące Spółkę:
· Marcin Karczewski - Prezes Zarządu
· Wiktor Bąk - Wiceprezes Zarządu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Teraz BMW X3 już za 1400 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Teraz BMW X3 już za 1400 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki