REKLAMA

AIRWAY MEDIX S.A.: Informacja nt. zakończenia prac rozwojowych nad produktem medycznym

2021-02-26 20:47
publikacja
2021-02-26 20:47
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2021
Data sporządzenia: 2021-02-26
Skrócona nazwa emitenta
AIRWAY MEDIX S.A.
Temat
Informacja nt. zakończenia prac rozwojowych nad produktem medycznym
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do informacji zamieszczonych w raportach okresowych w zakresie rozwijanych technologii, w tym informacji o rozszerzeniu portflio o platformę technologiczną HyperForm związaną z grupą patentów dotyczących między innymi maski laryngologicznej [LMA], Zarząd Airway Medix S.A [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 26 lutego 2021 r. Emitent zakończył prace rozwojowe Produktu LMA i pomyślnie osiągnął etap tzw. design freeze. Powyższe oznacza, że możliwe jest przeniesienie produkcji LMA na skalę masową do podwykonawczej firmy produkcyjnej, lub partnera strategicznego.

W związku z zakończeniem procesu rozwoju LMA Emitent rozpoczął kolejny etap, który może przybliżać Spółkę do komercjalizacji tego produktu, polegający na prezentacji finalnego urządzenia partnerom strategicznym. Z uwagi na obecną sytuację pandemiczną bezpośrednie spotkania oraz prezentacje produktu w ośrodkach klinicznych są niemożliwe [zakaz lotów dla izraelskiego zespołu]. W związku z tym prezentacje działania produktu odbywają się na odległość, z wykorzystaniem video.

Produkty LMA są stosowane w celu utrzymania drożności dróg oddechowych u pacjentów nieprzytomnych oraz w anestezjologii. Urządzenie LMA Hyperform, jest chronione trzeba patentami przyznanymi przez amerykański urząd patentowy.

O kolejnych istotnych etapach ewentualnej współpracy handlowej w zakresie produktu LMA Emitent będzie informował w trybie właściwych raportów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-02-26 Marek Orłowski Prezes Zarządu Marek Orłowski
2021-02-26 Anna Aranowska-Bablok Członek Zarządu Anna Aranowska-Bablok
2021-02-26 Oron Zachar Członek Zarządu Oron Zachar
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Propozycje ugód z wierzycielami… tylko z Programem Ulga od Długu

Propozycje ugód z wierzycielami… tylko z Programem Ulga od Długu

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki