1,5000 zł
2,39% 0,0350 zł
Wasko SA (WAS)

Informacja o podpisaniu umowy z kontrahentem

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-07
Skrócona nazwa emitenta
WASKO S.A.
Temat
Informacja o podpisaniu umowy z kontrahentem
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 07 stycznia 2020r. umowy z NASK Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) na „Wdrożenie Systemu OSS wraz ze świadczeniem usługi chmury obliczeniowej w ramach projektu Budowa Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” (Zamówienie).

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie Systemu OSS (System) zgodnie z przedstawionymi w Umowie i SOPZ Fazami i uwarunkowaniami wdrożenia wraz z zapewnieniem niezbędnej infrastruktury w postaci usługi Chmury obliczeniowej wraz z uruchomieniem łącza i transmisją danych do wskazanego węzła OSE, migracjami i przełączeniem usług z rozwiązania tymczasowego na rozwiązanie docelowe Zamawiającego oraz wykonaniem integracji ze wskazanymi systemami Zamawiającego.

Wartość przedmiotu Umowy wynosi 15 961 712,46 zł brutto.

Umowa zostanie zrealizowana w ciągu 395 dni kalendarzowych od dnia jej podpisania.
Umowa obowiązuje do dnia upływu okresu Gwarancji, jednak nie dłużej niż do 31.12.2025 r..

WASKO S.A. w ramach przedmiotu umowy, z dniem podpisania pierwszego Protokołu Odbioru Wstępnego,
udzieli 5-o letniej gwarancji na System.

W umowie przewidziano m.in. następujące kary umowne:
- 6 000 zł za każdy dzień opóźnienia we wdrożeniu Fazy 1 i Fazy 3
- 20 000 zł za każdy dzień opóźnienia we wdrożeniu Fazy 2.
- 30% wartości wynagrodzenia brutto w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. Odpowiedzialność Wykonawcy ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia brutto Umowy

Podpisanie umowy jest wynikiem przystąpienia do procedury podpisania umowy z NASK Państwowy Instytut Badawczy, w ramach postępowania prowadzonego na podstawie zasady konkurencyjności , o której mowa w sekcji 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r. z wyłączeniem sekcji 6.5.2. Wytycznych, oraz na podstawie Zaproszenia do udziału w negocjacjach nr ZZ.2131.568.2019.TKI [OSE-S] [OSE-B] [OSE-D] [OSE2019], pod nazwą „Wdrożenie Systemu OSS wraz ze świadczeniem usługi chmury obliczeniowej w ramach projektu Budowa Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 38 z dnia 16.12.2019r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-07 Tomasz Macalik Członek Zarządu
2020-01-07 Michał Mental Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.