REKLAMA

TXM S.A.: Rejestracja zmian statutu w KRS

2021-10-26 17:30
publikacja
2021-10-26 17:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
tresc_zmienionych_postanowien_Statutu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Statut_TXM_25.10.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-26
Skrócona nazwa emitenta
TXM S.A.
Temat
Rejestracja zmian statutu w KRS
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd TXM S.A. („Spółka”) informuje, iż powziął wiadomość o rejestracji w dniu 25 października 2021 r., przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian w Statucie Spółki, przyjętych uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 października 2021 roku („NWZ”) w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Treść zmienionych postanowień Statutu Spółki oraz tekst jednolity uwzględniający zmiany stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
treść_zmienionych_postanowień_Statutu.pdftreść_zmienionych_postanowień_Statutu.pdf Treść zmienionych postanowień statutu
Statut TXM 25.10.2021.pdfStatut TXM 25.10.2021.pdf Tekst jednolity statutu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-26 Marcin Łużniak Wiceprezes Zarządu
2021-10-26 Agnieszka Smarzyńska Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kupuj taniej wszystko, czego potrzebujesz z pożyczką bez prowizji. RRSO 12,08%

Kupuj taniej wszystko, czego potrzebujesz z pożyczką bez prowizji. RRSO 12,08%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki