TALEX: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

2020-06-19 13:41
publikacja
2020-06-19 13:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2020
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
TALEX
Temat
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Talex S.A. informuje, że w dniu 19 czerwca br. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie Statutu Spółki, podjęła uchwałę o wyborze spółki UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą Warszawie, przy ul. Połczyńskiej (01-337), na podmiot, z którym zostanie podpisana umowa dotycząca przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 30 czerwca 2020 r. i badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 30 czerwca 2021 r. i badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 r. Wybrany podmiot jest wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych pod nr 3115. Spółka dotychczas nie korzystała z usług tego podmiotu. Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-19 Bartłomiej Nowak Dyrektor Biura Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki