REKLAMA

SUNEX S.A.: Powołanie Prezesa Zarządu SUNEX S.A. na nową kadencję.

2020-07-01 14:07
publikacja
2020-07-01 14:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-01
Skrócona nazwa emitenta
SUNEX S.A.
Temat
Powołanie Prezesa Zarządu SUNEX S.A. na nową kadencję.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd SUNEX S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że dnia 30.06.2020r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o powołaniu Pana Romualda Kalycioka na Prezesa Zarządu Emitenta na okres 5-letniej kadencji. Pan Romuald Kalyciok jest założycielem Spółki SUNEX S.A., w której od początku pełni funkcję Prezesa Zarządu. Zdobył ponad 30 letnie doświadczenie zawodowe w kraju i za granicą na stanowiskach zarządczych. Świadczy usługi doradztwa w zakresie działalności handlowej i partnerstwa strategicznego, badania rynku i kierunków rozwoju technologicznego oraz doradztwa edukacyjno– zawodowego. Jest autorem wielu rozwiązań objętych prawami własności przemysłowej. W 2017 roku, za działalność w zakresie opracowywania i wdrażania innowacyjnych technologii środowiskowych, uzyskał dyplom uznania w kategorii innowacje i technologie, w konkursie Zielone Czeki organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Jest również członkiem Konsultacyjnej Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Raciborza.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Romuald Kalyciok pełni funkcję Prezesa Zarządu w Spółkach Polska Ekologia Sp. z o.o. oraz Vessun Sp. z o.o. Ponadto prowadzi działalności gospodarczą pod firmą MKA Romuald Kalyciok. Pan Romuald Kalyciok nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, a prowadzona przez niego ww. działalność nie jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta konkurencyjna. Pan Romuald Kalyciok nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Romuald Kalyciok nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
Zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia Zarząd Emitenta kolejnej kadencji został wybrany w składzie jednoosobowym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-01 Beata Korona Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt balonowy na samochód. Wszystko, co musisz wiedzieć.

Kredyt balonowy na samochód. Wszystko, co musisz wiedzieć.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki