REKLAMA

SOLARINOV: Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

2021-08-25 20:47
publikacja
2021-08-25 20:47
Zarząd Spółki Solar Innovation S.A. (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) informuje o incydentalnym naruszeniu przez Spółkę obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”). Wskazane naruszenie dotyczy przekroczenia terminu publikacji informacji o odmowie rejestracji przez sąd rejestrowy zmiany Statutu Spółki.
Spółka informuje, że nowy Zarząd Emitenta dokonał wewnętrznego audytu m.in. w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych i w jego toku ustalił, że przedmiotowy raport w ogóle nie został przekazany. Spółka postanowienie sądu rejestrowego oddalające wniosek odebrała w dniu 24 listopada 2020 r., mimo to do dzisiaj tego raportu nie przekazała.
Jednocześnie Zarząd Spółki zwołał posiedzenie Rady Nadzorczej, podczas którego przedstawił wyniki przeprowadzonego audytu wewnętrznego, celem przedstawienia Radzie Nadzorczej aktualnej sytuacji Spółki w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych.
Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, że posiada wiedzę i doświadczenie związane z funkcjonowaniem spółek publicznych, gdyż zasiadała w organach takich spółek niejednokrotnie i zamierza ją wykorzystać w celu usprawnienia wypełniania obowiązków informacyjnych przez Spółkę, tak żeby do podobnych naruszeń nie dochodziło w przyszłości. Jednocześnie Zarząd Spółki nawiązał współpracę z podmiotem profesjonalnie świadczącym usługi prawne, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków informacyjnych spółek publicznych notowanych na NewConnect, w celu zapewnienia rękojmi prawidłowego i terminowego wypełniania obowiązków informacyjnych w przyszłości.

Podstawa prawna: pkt 16a Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect” w zw. z § 4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki