5,4000 zł
4,85% 0,2500 zł
SOLAR COMPANY SA (SOL)

Nabycie akcji własnych

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
transakcje_2019.10.14.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-14
Skrócona nazwa emitenta
SOLAR COMPANY S.A.
Temat
Nabycie akcji własnych
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Solar Company S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym 14 października 2019 r. Spółka nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 53 000 akcji własnych (kod ISIN PLSLRCP00021) o wartości nominalnej 1,00 zł przed scaleniem, stanowiących 0,1767% udziału w kapitale zakładowym Spółki i dających 0,1767% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 0,7815 zł. Po dokonaniu tego nabycia Spółka posiada łącznie 63 000 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł przed scaleniem, stanowiących 0,21% kapitału zakładowego Spółki i dających 0,21% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Nabycie akcji własnych nastąpiło za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie, w ramach zawartej Umowy obsługi skupu akcji własnych.
Skup akcji własnych jest realizowany na podstawie ogłoszonego w dniu 1 października 2019 r. Programu skupu Akcji Własnych wynikającego z upoważnienia udzielonego na podstawie uchwały numer WZA.236/06/19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie scalenia akcji Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych spółki w celu wyrównania niedoborów scaleniowych lub umorzenia oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności związanych z realizacją tej uchwały.

Nabyte przez Spółkę akcje własne Spółki będą mogły zostać przeznaczone:
a) w celu pokrycia niedoborów scaleniowych,
b) w celu umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

Szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych przeprowadzonych w dniu dzisiejszym zawarte są w załączeniu.

Podstawa prawna:
Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Załączniki
Plik Opis
transakcje 2019.10.14.pdftransakcje 2019.10.14.pdf Informacje szczegółowe dot. przeprowadzonych traksakcji

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-14 Stanisław Bogacki Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.