REKLAMA

SELENA FM S.A.: Zmiany w składzie Zarządu Selena FM S.A.

2020-11-30 18:38
publikacja
2020-11-30 18:38
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-30
Skrócona nazwa emitenta
SELENA FM S.A.
Temat
Zmiany w składzie Zarządu Selena FM S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Selena FM S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że na posiedzeniu w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki podjęła Uchwałę, na podstawie której z dniem 1 stycznia 2021 roku powołała do Zarządu Spółki Pana Sławomira Majchrowskiego i powierzyła mu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych (CCO).

Powołanie do Zarządu następuje na okres wspólnej trzyletniej kadencji z pozostałymi członkami Zarządu, która rozpoczęła się z dniem 15 czerwca 2018 r.

Życiorys zawodowy powołanego Członka Zarządu:

Sławomir Majchrowski jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Chemicznego. W latach 1997-1998 ukończył także studia podyplomowe na kierunku Marketing i Zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Analizę Finansową (2012-2013). Ukończył program z zarządzania w ICAN Institute (2008-2009) oraz kurs Strategii Konkurencyjnej w INSEAD (2012).

Od początku roku 2020 pracuje w Selenie FM jako Dyrektor Dywizji Interior & Decoration będąc odpowiedzialny
za strategię dywizji i realizację celów biznesowych w sferze rozwiązań dla użytkowników końcowych na wszystkich rynkach Seleny.

Wcześniej w latach 2008-2019 związany z firmą PPG – globalnym producentem farb i powłok. Pracował na stanowiskach powiązanych z działalnością komercyjną spółki PPG Deco Polska, lidera branży farb dekoracyjnych w Polsce. W latach 2008 a 2013 był Członkiem Zarządu, Dyrektorem Marketingu odpowiedzialnym za realizację strategii marketingowej spółki, zarządzanie siecią własnych sklepów oraz integrację post akwizycyjną dwóch spółek w struktury spółki PPG.

W roku 2013 został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu PPG Deco Polska, które pełnił do momentu odejścia z firmy z końcem 2019 r. Jako Prezes wraz z Zarządem i Prokurentami zarządzał dwoma podległymi zakładami produkcyjnymi oraz komercyjną stroną biznesu farb dekoracyjnych PPG w Polsce. Opracował i realizował strategię podnoszenia efektywności kosztowej i dokonywał niezbędnych inwestycji oraz restrukturyzacji. Zarządzał procesami sprzedaży w trzech kanałach: tradycyjnym, sieci marketów budowlanych i sklepów własnych skoncentrowanych na wykonawcach profesjonalnych. Jednocześnie piastował stanowiska Przewodniczącego Rady Nadzorczej firm ‘Chemia Lublin’ oraz ‘Polifarb Gliwice’.

W roku 2017 dodatkowo został Regionalnym Dyrektorem Marketingu firmy PPG na Europę Centralną i Członkiem Komitetu Wykonawczego Regionu obejmując odpowiedzialność za strategię marketingowo – produktową na tych rynkach. Dokonał między innymi restrukturyzacji asortymentu, wprowadził wspólne koncepty marketingowo-produktowe m.in. odświeżony koncept sieci sklepów własnych i franchisingowych w Czechach, Słowacji i na Węgrzech przyczyniając się do osiągania synergii kosztowych i wzrostów sprzedaży. Współpracował przy tworzeniu mapy innowacji i wspólnych konceptów marketingowych dla rynków Europy Zachodniej i Centralnej.

W latach 2006-2008 pracował w firmie SIGMAKALON, a w latach 1997-2006 w firmie Polifarb Cieszyn Wrocław S.A. gdzie piastował stanowiska Regionalnego Kierownika Sprzedaży, Kierownika Marketingu, Dyrektora Marketingu i Członka Zarządu. Był jedną z kluczowych osób pracujących przy powstaniu marki Dekoral oraz opracowaniu koncepcji sieci sklepów własnych Centrum Dekoracyjne Dekoral oraz franchisingowych i partnerskich Studio Dekoral.

Pan Sławomir Majchrowski złożył wobec Spółki oświadczenie, z którego wynika, że nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy także w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Ponadto powołany Członek Zarządu nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.


Obecnie, do dnia 31 grudnia 2020 r. skład Zarządu Spółki liczy 5 osób i przedstawia się następująco:
• Krzysztof Domarecki – Prezes Zarządu,
• Christian Dölle – Wiceprezes Zarządu ds. Marketingu,
• Dariusz Ciesielski - Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży,
• Jacek Michalak – Członek Zarządu ds. Finansowych,
• Marek Tomanek – Członek Zarządu ds. Operacyjnych,

Od dnia 1 stycznia 2021 r. Zarząd Spółki będzie liczył 5 osób i jego skład przedstawiał się będzie następująco:
• Krzysztof Domarecki – Prezes Zarządu,
• Christian Dölle – Wiceprezes Zarządu ds. Marketingu,
• Sławomir Majchrowski - Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych,
• Jacek Michalak – Członek Zarządu ds. Finansowych,
• Marek Tomanek – Członek Zarządu ds. Operacyjnych,

Informacje dotyczące osób wchodzących w skład Zarządu Spółki są także udostępnione na stronie internetowej www.selena.com w zakładce ‘relacje inwestorskie’.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-30 Krzysztof Domarecki Prezes Zarządu
2020-11-30 Jacek Michalak Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki