10,6000 zł
1,92% 0,2000 zł
Private Equity Managers (PEM)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Skonsolidowany_raport_roczny_GK_Private_Equity_Managers_S.A..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody z tytułu zarządzania 52 005 47 652 12 188 11 226
II. Zysk z działalności operacyjnej 15 646 18 195 3 667 4 287
III. Zysk przed opodatkowaniem 13 702 16 803 3 211 3 959
IV. Zysk netto 8 574 5 339 2 009 1 258
V. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 039 9 537 2 821 2 247
VI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 251) (65) (293) (15)
VII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (7 799) (8 468) (1 828) (1 995)
VIII. Zwiększenie/(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 2 989 1 004 701 237
IX. Aktywa razem 112 974 108 389 26 273 25 987
X. Zobowiązania długoterminowe 48 934 35 902 11 380 8 608
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 22 916 30 541 5 329 7 322
XII. Kapitał własny 41 124 41 946 9 564 10 057
XIII. Kapitał podstawowy 3 424 3 424 796 821
XIV. Liczba akcji (w szt.) 3 423 769 3 423 769 3 423 769 3 423 769
XV. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 3 419 591 3 423 769 3 419 591 3 423 769
XVI. Zysk na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł / EUR) 2,51 1,56 0,59 0,37
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 12,01 12,25 2,79 2,94
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany raport roczny GK Private Equity Managers S.A..pdfSkonsolidowany raport roczny GK Private Equity Managers S.A..pdf Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-17 Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu
2019-04-17 Ewa Ogryczak Wiceprezes Zarządu
2019-04-17 Krzysztof Konopiński Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-17 Monika Nowecka Mazars Polska Sp. z o.o.
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.