POLARISIT: Zmiany Statutu Spółki uchwalone przez WZA 6 lipca 2020 r.

2020-07-06 20:43
publikacja
2020-07-06 20:43
Polaris IT Group SA informuje, że 6 lipca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzeniu Akcjonariuszy uchwaliło następujące zmiany Statutu Spółki:
1. Dotychczasową treść § 3 ust. 1 i 2 w brzmieniu:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 312.000 zł (trzysta dwanaście tysięcy złotych) i dzieli się na 3.120.000 (trzy miliony sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
Na kapitał zakładowy składa się:
a) 2.820.000 (dwa miliony osiemset dwadzieścia tysięcy) akcji serii N, o numerach od 01 do 2.820.000,
b) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji serii O, o numerach od 01 do 300.000.
2. Akcje serii N i akcje serii O zostały opłacone w całości.”
zastąpiono nowym brzmieniem:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.812.000,00 złotych i dzieli się na 58 120 000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
Na kapitał zakładowy składa się:
a) 2.820.000 (dwa miliony osiemset dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii N, o numerach od 01 do 2.820.000,
b) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii O, o numerach od 01 do 300.000,
c) 55.000.000 (pięćdziesiąt pięć milionów) akcji imiennych serii P, o numerach od 01 do 55.000.000.
2. Akcje serii N, O i P zostały opłacone w całości.”

2. Dotychczasową treść § 4 ust. 3 w brzmieniu:
„3. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie większą niż 234.000,00 zł (dwieście trzydzieści cztery tysiące złotych). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania zmiany Statutu do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w trzy lata od dnia wpisania zmiany Statutu do rejestru.”
zastąpiono nowym brzmieniem:
„3. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 4.359.000,00 zł (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania zmiany Statutu do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w trzy lata od dnia wpisania zmiany Statutu do rejestru. Podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie mogą w danym roku obrotowym przekraczać 10% kapitału zakładowego Spółki na dzień kończący ten rok obrotowy.”
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki