REKLAMA

PLANETINN: Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej // Resignation of Supervisory Board Members

2020-01-30 23:52
publikacja
2020-01-30 23:52
Zarząd Spółki Planet Innovation Group S.A. informuje, iż w dniu 30 stycznia 2020 roku wpłynęły do Spółki rezygnacje z funkcji Członków Rady Nadzorczej następujących osób: Huberta Wochyńskiego, Edyty Jankowskiej, Edyty Wochyńskiej, Marka Wochyńskiego. Wszystkie zostały złożone ze skutkiem na 1 lutego 2020 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

//

The Management Board of Planet Innovation Group S.A. informs that on January 30, 2020 the Company received resignations from the function of Members of the Supervisory Board of the following persons: Hubert Wochyński, Edyta Jankowska, Edyta Wochyńska and Marek Wochyński. They were all submitted with effect from February 1, 2020.

Legal basis: § 3 para. 1 item 7) of Annex No. 3 to the Alternative Trading System Rules "Current and Periodic Information Provided in the Alternative Trading System on the NewConnect Market"
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Najlepsze konto dla wymagających Klientów

Najlepsze konto dla wymagających Klientów

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki