REKLAMA

PBGAMES: Wyniki subskrypcji akcji serii E

2022-01-11 16:16
publikacja
2022-01-11 16:16
Zarząd Prime Bit Games S.A. [dalej „Spółka”] informuje, iż w dniu 04.01.2022 dokonał przydziału wszystkich akcji serii E, emitowanych z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.
W związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółka informuje, iż:

1) subskrypcja odbyła się w dniach od 10.12.2021 r. do 04.01.2022 r.,
2) objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej poprzez złożenie ofert i jej przyjęcie przez oznaczonych adresatów oraz zawarcie umów objęcia akcji w dniach 10.12.2021-04.01.2022 r.
3) liczba akcji objętych subskrypcją - 4.395.490,
4) redukcja nie wystąpiła,
5) w ramach subskrypcji objęto 4.395.490 akcji,
6) akcje były obejmowane po 0,10 zł (dziesięć groszy),
6a) wszystkie akcje zostały objęte za gotówkowy wkład pieniężny,
7) propozycje zawarcia umowy objęcia akcji zostały przedstawione 24 osobom fizycznym oraz 2 osobom prawnym, z czego 23 osoby fizyczne i 2 osoby prawne ją zaakceptowały,
8) umowy objęcia akcji zostały podpisane przez 23 osoby fizyczne oraz 2 osoby prawne,
8a) spośród wszystkich osób i podmiotów, którym przydzielono akcje – 5 osób są podmiotami powiązanymi w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu,
9) nie zawarto umów o subemisję,
10) łączne koszty emisji wynoszą ok. 10 tys. zł, w tym: koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty ok. 4 tys. zł, które zostaną zaliczone do kosztów finansowych.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki