REKLAMA

OLYMP: Korekta raportu EBI nr 7/2023

2023-06-02 15:38
publikacja
2023-06-02 15:38
Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu EBI nr 7/2023 opublikowanego w dniu 1 czerwca 2023 r.
Korekta dotyczy braku wskazania treści, która w załączniku zawierającym Raport roczny Emitenta za 2022 r. uległa korekcie.

Treść raportu przed korektą:
Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu okresowego za 2022 rok opublikowanego raportem EBI nr 5/2023 dnia 1 czerwca 2023 r.
Korekta dotyczy załącznika zawierającego sprawozdanie finansowe Emitenta za 2022 rok („Sprawozdanie finansowe”).
Przyczyną dokonania korekty jest brak zawarcia w Sprawozdaniu finansowym dodatkowych informacji i objaśnień oraz przyjętych zasad (polityki) rachunkowości we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego.
Właściwa treść raportu po korekcie nie uległa zmianie.
Sprawozdanie finansowe po korekcie jak i przed korektą wraz z raportem rocznym, sprawozdaniem Zarządu z działalności Emitenta, sprawozdaniem z badania rocznego sprawozdania finansowego stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Treść raportu po korekcie:
Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu okresowego za 2022 rok opublikowanego raportem EBI nr 5/2023 dnia 1 czerwca 2023 r.
Korekta dotyczy:
1. Załącznika zawierającego sprawozdanie finansowe Emitenta za 2022 rok („Sprawozdanie finansowe”),
2. Załącznika zawierającego raport roczny Emitenta za 2022 r. w zakresie punktu 2 – Wybrane dane finansowe i obejmuje pozycje zobowiązania długoterminowe oraz zobowiązania krótkoterminowe – Stan na 31.12.2022 („Raport roczny”).
Treść przed korektą:
Zobowiązania długoterminowe 49 999,00 PLN; 10 660,99 EUR
Zobowiązania krótkoterminowe 2 251 310,58 PLN; 480 033,81 EUR
Treść po korekcie:
Zobowiązania długoterminowe 399 999,00 PLN; 85 289,45 EUR
Zobowiązania krótkoterminowe 1 901 310,58 PLN; 405 405,36 EUR

Przyczyną dokonania korekty jest brak zawarcia w Sprawozdaniu finansowym dodatkowych informacji i objaśnień oraz przyjętych zasad (polityki) rachunkowości we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego, a w przypadku Raportu rocznego omyłkowe przeniesienie błędnych danych finansowych.
Sprawozdanie finansowe po korekcie jak i przed korektą, Raport roczny po korekcie jak i przed korektą wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Emitenta, sprawozdaniem z badania rocznego sprawozdania finansowego stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO
Załączniki
20230602_153848_0000147597_0000151803.pdf
20230602_153848_0000147597_0000151804.pdf
20230602_153848_0000147597_0000151805.pdf
20230602_153848_0000147597_0000151806.pdf
20230602_153848_0000147597_0000151807.pdf
20230602_153848_0000147597_0000151808.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Zależy Ci na bezpieczeństwie systemów IT? Sprawdź ofertę Plus Data Center!

Zależy Ci na bezpieczeństwie systemów IT? Sprawdź ofertę Plus Data Center!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki