REKLAMA

MEGARON S.A.: Informacja poufna - zawarcie umowy kredytowej

2023-02-09 19:24
publikacja
2023-02-09 19:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2023
Data sporządzenia: 2023-02-09
Skrócona nazwa emitenta
MEGARON S.A.
Temat
Informacja poufna - zawarcie umowy kredytowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd MEGARON S.A. z siedzibą w Szczecinie informuje, że w dniu 09 lutego 2023r. pomiędzy MEGARON S.A. a mBank S.A. z siedzibą w Warszawie została zawarta umowa o elastyczny kredyt odnawialny w wysokości 1.000.000 PLN na okres 36 miesięcy. Środki finansowe pochodzące z kredytu zostaną wykorzystane na finansowanie działalności bieżącej Kredytobiorcy. Zabezpieczeniem niniejszej umowy jest weksel in blanco oraz gwarancja udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis na kwotę 800.000 PLN, tj. kwotę gwarancji stanowiącą 80% kwoty Kredytu.
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardowych postanowień dla tego typu umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-02-09 Mariusz Sikora Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki