REKLAMA

MAXCOM S.A.: Wypłata dywidendy za rok 2020.

2021-06-10 14:05
publikacja
2021-06-10 14:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-10
Skrócona nazwa emitenta
MAXCOM S.A.
Temat
Wypłata dywidendy za rok 2020.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki Maxcom S.A. (dalej także: Emitent, Spółka) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 10 czerwca 2021 roku podjęło Uchwałę nr 8 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło propozycję Zarządu Spółki dotyczącą podziału zysku netto spółki Maxcom S.A za rok 2020 i wypłacie swoim akcjonariuszom dywidendy z zysku w wysokości 4 070 tys. zł. Walne Zgromadzenie zadecydowało o wypłacie dywidendy w kwocie 1,00 zł na akcję, czyli w łącznej kwocie 2 700 tys. zł, tj. obejmującej część zysku netto Spółki za rok 2020.
Zgodnie z uchwałą, dzień dywidendy przypada na dzień 17 czerwca 2021 r., a dniem wypłaty dywidendy będzie dzień 7 lipca 2021 r. Wypłatą dywidendy objęto wszystkie 2.700.000 akcji Maxcom S.A.

Podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-10 Arkadiusz Wilusz Prezes Zarządu Arkadiusz Wilusz
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki