REKLAMA

MAKOLAB S.A.: Opinia Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy za 2020 r.

2021-06-09 18:19
publikacja
2021-06-09 18:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-09
Skrócona nazwa emitenta
MAKOLAB S.A.
Temat
Opinia Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy za 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Nawiązując do raportu bieżącego nr 1 /2021 opublikowanego systemem ESPI w dniu 6 maja 2021 r., dotyczącego uchwały Zarządu MakoLab S.A. (dalej Spółka) o rekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczenia na dywidendę z zysku za rok obrotowy 2020 kwoty 1 607 005,40 zł, co oznacza, że na jedną akcję przypada 23 gr, Zarząd Spółki informuje, że w dniu 9 czerwca 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu dotyczący w/w rekomendacji.

Uwzględniając opinię Rady Nadzorczej MakoLab S.A. Zarząd Spółki zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podzielić zysk netto za rok obrotowy 2020 w kwocie 4 766 399,71 zł w następujący sposób:
- kwotę 3 159 394,31 zł przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,
- kwotę 1 607 005,40 zł przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy.

Ostateczną decyzję o podziale zysku za rok 2020 podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zatwierdzeniu zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-09 Wojciech Zieliński Mirosław Sopek Piotr Adamkiewicz Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wojciech Zieliński Mirosław Sopek Piotr Adamkiewicz
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki