LUBAWA: Szacunkowe wyniki finansowe za I półrocze 2019 r.

2019-09-09 17:47
publikacja
2019-09-09 17:47
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2019
Data sporządzenia: 2019-09-09
Skrócona nazwa emitenta
LUBAWA
Temat
Szacunkowe wyniki finansowe za I półrocze 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim (Emitent) podaje do publicznej wiadomości szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. oraz Emitenta, za I półrocze 2019 r., tj. za okres 01.01.2019-30.06.2019.

- Skonsolidowany szacunkowy przychód ze sprzedaży wyniósł 141,8 mln zł wobec 130,7 mln zł w I półroczu 2018, co stanowi wzrost o 11,1 mln zł, tj. o 8,5% rdr.
- Skonsolidowany szacunkowy zysk netto ze sprzedaży wyniósł 14,0 mln zł wobec 8,6 mln zł zysku w I półroczu 2018 r., co stanowi wzrost o 5,4 mln zł, tj. o 62,8% rdr.
- Skonsolidowany szacunkowy zysk netto wyniósł 15,6 mln zł wobec 5,0 mln zł zysku w I półroczu 2018 r., co stanowi wzrost 10,6 mln zł, tj. 212,0% rdr.

- Jednostkowy szacunkowy przychód ze sprzedaży Lubawa S.A. wyniósł 24,8 mln zł wobec 10,8 mln zł w I półroczu 2018 r., co stanowi wzrost o 14,0 mln zł, tj. o 129,6% rdr.
- Jednostkowy szacunkowy zysk netto ze sprzedaży wyniósł 0,8 mln zł wobec 4,6 mln zł straty w I półroczu 2018 r., co stanowi wzrost o ok. 5,4 mln zł.
- Jednostkowy szacunkowy zysk netto wyniósł 4,9 mln zł wobec 3,9 mln zł straty w I półroczu 2018 r. co stanowi wzrost o ok. 8,8 mln zł.

Poprawa skonsolidowanych przychodów była rezultatem przede wszystkim wyższej sprzedaży w segmencie sprzętu specjalistycznego, w tym dwóch kontraktów z Komendą Główną Policji, o których Emitent informował w raportach bieżących, co wpłynęło również pozytywnie na wyniki finansowe.

Istotna poprawa wyniku finansowego na poziomie skonsolidowanym i jednostkowym była również w dużej mierze rezultatem sprzedaży udziałów spółki Isabella PL, o której Emitent informował w maju br. Na poprawę wyników finansowych na poziomie skonsolidowanym wpłynęła również poprawa rentowności w segmencie materiałów reklamowych.

Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego, a zatem wyniki opublikowane ostatecznie w raporcie półrocznym mogą, w ograniczonym stopniu, odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości.

Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 MAR ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany względem okresu porównywalnego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-09 Marcin Kubica Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki