REKLAMA

Konta firmowe: promocje i programy polecające – październik 2017 r.

Katarzyna Rostkowska2017-10-16 06:00redaktor Bankier.pl
publikacja
2017-10-16 06:00

Bonus w wysokości 100 zł dla przedsiębiorców tankujących na stacjach paliw, premia za aktywne korzystanie z konta oraz 10 proc. zwrotu za zakupy dokonane kartą płatniczą wydaną do rachunku – na takie promocje mogą liczyć przedsiębiorcy w październiku.

Na promocjach bankowych przedsiębiorcy faktycznie mogą zarobić. Warunkiem jest jednak dokładne przeanalizowanie oferty banku i dobranie takiej, która będzie odpowiadać profilowi prowadzonej działalności. Bankom zależy na pozyskaniu nowych klientów w związku, z czym niejednokrotnie proponują produkty, do których początkowo dopłacają. Pamiętajmy jednak, że w dłuższym rozrachunku zawsze instytucja finansowa wyjdzie na plus – zostaną podniesione opłaty, klient dobierze dodatkowy produkt czy zaciągnie wieloletni kredyt. Dlatego istotne jest, aby samodzielnie przeanalizować ofertę pod kontem zysków oraz długoterminowych kosztów. 

Konta firmowe: promocje i programy polecające – październik 2017 r.

Redakcja Bankier.pl sprawdziła aktualnie obowiązujące promocje, z których mogą skorzystać właściciele biznesów decydujący się na założenie rachunku w danym banku. Najwięcej zarobią przedsiębiorcy, którzy otworzą konto w Alior Banku – maksymalnie 1500 zł w ciągu roku. W dalszym ciągu została podtrzymana akcja Idea Banku „Premiowanie za bankowanie” z rocznym bonusem w wysokości 600 zł. Natomiast z dniem 30 września  br. zakończyła się promocja „Pakiet Office 365 dla firm nawet za 0 zł przy założeniu konta firmowego” od mBanku.

Ile zarobisz w październiku na koncie firmowym?

Przedsiębiorcy poszukujący konta firmowego, na którym można dodatkowo zarobić mogą skorzystać z promocji Alior Banku „1500 zł dla firm”. Do zgarnięcia jest nawet 1500 zł, wypłacane po 125 zł przez okres 12 miesięcy. Warunkiem otrzymania premii jest aktywne korzystanie z rachunku tj. wykonywanie przelewów do ZUS/US, płatności kartą, utrzymywanie średniomiesięcznego salda na rachunku. Idea Bank natomiast przygotował akcję „Premiowanie za bankowanie”. Przedsiębiorca, który założy rachunku Firma To Ja oraz spełni warunki stawiane przez bank może liczyć na 600 zł rocznej premii (maksymalnie 50 zł miesięcznie). Kolejny bonus można otrzymać od Orange Finanse. Na nowych klientów czeka premia w wysokości 150 zł, wypłacana miesięcznie po 25 zł, pod warunkiem opłacenia z konta firmowego faktury na rzecz Orange Polska S.A. oraz dokonania płatności składki ZUS.

Bonusy pieniężne dostępne w bankach dla klientów zakładających konto firmowe

Nazwa banku

Szczegóły promocji

Alior Bank

Wysokość premii: 1500 zł*.

Promocja „1500 zł dla firm”. W ramach rachunku iKonto Biznes, klient ma możliwość zyskania nawet 1500 zł przez 12 m-cy (maksymalnie po 125 zł w każdym miesiącu). Z promocji mogą skorzystać:

- osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą;

- podmioty, które wcześniej nie posiadały żadnych produktów dla przedsiębiorców w Alior Banku.

Aby zarobić premię miesięczną, wystarczy aktywnie korzystać z rachunku, wykonując wskazane przez bank transakcje (m.in. przelew do ZUS/US, płatność kartą, utrzymanie średniomiesięcznego salda na rachunku, przelew natychmiastowy). Za wykonanie określonych operacji bank nalicza odpowiednią wysokość premii.

Promocja obowiązuje do odwołania.

Idea Bank

Wysokość premii: 600 zł*.

„Premiowanie za bankowanie”. Klient posiadający rachunek FIRMA TO JA, w ramach promocji może otrzymać 600 zł rocznej premii (maksymalnie 50 zł miesięcznie). Warunki uczestniczenia w promocji:

- założenie konta firmowego dla jednoosobowej działalności gospodarczej FIRMA TO JA;

- aktywne korzystanie z konta (tj. zlecanie przelewów do ZUS/US, wpłaty pieniędzy we wpłatomacie, wystawianie faktury online lub utrzymywanie odpowiedniego salda na rachunku).

Miesięczna wysokość premii jest naliczana za poszczególne operacje wykonywane na rachunku.

Promocja obowiązuje do odwołania.

Orange Finanse

Wysokość premii: 150 zł*.

„Nawet 150 zł za przelew do ZUS w Orange Finanse, jesień 2017”. Promocja skierowana jest do nowych klientów, którzy w okresie trwania promocji nie posiadali konta firmowego. Klientowi przysługuje zwrot w wysokości 25 zł miesięcznie, na nowo otwarty rachunek firmowy pod warunkiem:

- opłacenia z Konta dla Firm fakturę na rzecz Orange Polska S.A.;

- dokonania z niego płatności za składkę ZUS.

Zwrot będzie naliczany przez 6 kolejnych pełnych miesięcy, liczonych od dnia otwarcia kotna.

Promocja obowiązuje do 01.02.2018 r.

Alior Bank

Wysokość premii: 100 zł*.

„Cashback dla Przedsiębiorców”. Promocja skierowana jest do klientów, którzy założą konto Rachunek Partner wraz z kartą MasterCard Debit Commercial. Przedsiębiorca otrzyma zwrot w wysokości do 100 zł miesięcznie za dokonywanie płatności bezgotówkowych na stacjach paliw, które oznaczone są kodem MCC 5172, 5541, 5542 lub 5983 za zakup paliw płynnych typu PB98, PB95, ON. Warunkiem wypłaty premii jest:

- założenie Rachunku Partner oraz dokonanie raz w miesiącu płatności bezgotówkowej na stacjach paliw,

- dokonanie min. jednego przelewu do ZUS/US w miesiącu,

- wykonanie transakcji kartą płatniczą na min. 500 zł. za dany miesiąc.

W celu rozliczenia premii bank podlicza sumę miesięcznych płatności dokonywanych kartą na stacjach paliw i dzieli ją przez wartość średniej ceny paliwa. Otrzymaną ilość litrów mnoży przez średnią ceną oraz przez kwotę 3,90 zł. Różnica (ilość litrów paliwa x średnia cena – ilość litrów paliwa x 3,90zł) stanowi kwotę premii cashback. Premia jest wypłacana w formie przelewu na nowo otwarty rachunek do 10-go dnia roboczego miesiąca następującego po jej rozliczeniu. Dodatkowo w okresie promocji bank odstąpi od naliczania opłaty miesięcznej za kartę Mastercard Debit Commercial (3 zł), miesięcznej opłaty dodatkowej za korzystanie z karty Mastercard Debit Commercial (6 zł) oraz opłaty za korzystanie z usługi Cash Back dla przedsiębiorców (15,99 zł).

Promocja obowiązuje do odwołania.

mBank

Wysokość premii: 100 zł*.

Konto firmowe i 100 zł zwrotu. Promocja skierowana dla nowych klientów, którzy otworzą rachunek firmowy mBiznes Standard oraz dodatkowo spełnią warunki stawiane przez bank:

- łożenia wniosku o otwarcie mBiznes konta Standard

- wykonanie przelewu do ZUS na min. 250 zł w ciągu do 30 dni od dnia otwarcia rachunku.

Po spełnieniu warunków potrzymają jednoarowa premię w wysokości 100 zł. Dodatkowo na 2 lata klient otrzymuje zwolnienie z opłat za konto, kartę, przelewy krajowe internetowe oraz brak opłat za wypłatę gotówki w bankomatach mBanku, Euronetu, Planet Cash, BZWBK i wpłat gotówki w wpłatomatach mBanku oraz Euronet.

Promocja obowiązuje do 31.10.2017 r.

Credit Agricole

Wysokość premii: 50 zł*.

Terminal POS z premią. Promocja skierowana jest dla posiadaczy Konta Biznes oraz osób, które zawrą umowę o akceptację kart. Wybierając terminal płatniczy klienci mogą otrzymać premię bądź darmowe prowadzenie konta w zależności od obrotów terminala:

- darmowe prowadzenie konta firmowego w wybranym pakiecie przez 12 miesięcy od momentu podpisania umowy o akceptację kart,

- premia w wysokości 50 zł za każdy miesiąc, gdy obroty na terminalu przekraczają kwotę 8000 zł,

- premię w wysokości 25 zł za każdy miesiąc, gdy obroty na terminalu przekraczają kwotę 5000 zł.

Promocja obowiązuje do 31.01.2018 r.

Plus Bank

Wysokość premii: 25 zł*.

„Bonus Plus dla Firm". Bank proponuje Pakiet Mikro Biznes, z którym przedsiębiorca będzie mógł obniżyć swoje wydatki związane z opłatą abonamentową za telefon bądź internet w Plusie o maksymalnie 25 zł. Aby wziąć udział w promocji, należy spełnić poniższe warunki:

- założyć rachunek Pakiet Mikro Biznes;

- posiadać jednoosobową działalność gospodarczą;

- wykonać w okresie rozliczeniowym transakcje bezgotówkowe na min. 500 zł;

- korzystać z abonamentu Plusa (internet, telefon).

Wysokość bonusu zależy od sumy wszystkich transakcji bezgotówkowych dokonanych przy użyciu karty wydanej do rachunku Pakiet Mikro Biznes w okresie rozliczeniowym:

- bonus w wysokości 10 zł w przypadku sumy transakcji w przedziale 500-4499,99 zł;

Dodatkowo za przedłużenie umowy z Plus lub podpisanie nowej przedsiębiorca otrzymuje bonus w wysokości 15 zł miesięcznie. 

Promocja obowiązuje do odwołania.

Idea Bank

Wysokość premii: 10 proc*.

Konto Branżowe z 10% zwrotem za zakupy kartą. Promocja przeznaczona jest dla jednoosobowych działalności gospodarczych, które:

- złożyły wniosek o przystanie do promocji;

- w okresie promocji zawarły umowę o rachunek;

- w okresie promocji zawarły umowę o kartę płatniczą;

- w okresie promocji zawarły umowę o korzystanie z usług bankowości elektronicznej;

- wykonają raz w miesiącu przelew do ZUS lub US oraz transakcję bezgotówkową.

Premia w wysokości 10% wartości transakcji bezgotówkowych dokonanych w punktach handlowo-usługowych na terytorium RP przy użyciu debetowej karty płatniczej wydanej do konta jest wypłacana do 10. dnia każdego kolejnego miesiąca z zastrzeżeniem, że miesięczna łączna wartość wypłacanej premii nie może przekroczyć kwoty 40 zł brutto.

Promocja obowiązuje do odwołania. 

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie informacji udostępnionych przez banki, stan na 10.10.2017 r.

*podana kwota nie zawsze oznacza premię gotówkową; warunki promocji różnią się - szczegóły opisano w artykule;

W październiku nową promocję przygotował Alior Bank – „Cashback dla Przedsiębiorców”. Właściciele biznesów, którzy założą Rachunek Partner wraz z kartą MasterCard Debit Commercial, otrzymają bonus w formie zwrotu na rachunek w wysokości do 100 zł miesięcznie. Wystarczy dokonywać płatności bezgotówkowych na stacjach paliw za zakup PB98, PB95 lub ON, wykonać przelew do ZUS/US oraz transakcję kartą płatniczą na sumę min. 500 zł. za dany miesiąc.

Zobacz pozostałe konta dla firm >>

Bez zmian pozostała natomiast oferta mBanku „Konto firmowe i 100 zł zwrotu”, Credit Agricole „Terminal POS z premią”, Idea Banku – „Konto Branżowe z 10% zwrotem” oraz Plus Banku – „Bonus Plus dla Firm”.

Usługi dodatkowe – promocje i bonusy

W ramach posiadanego rachunku firmowego, przedsiębiorca może również liczyć na dodatkowe usługi oferowane przez bank. Wśród nich znajdziemy usługi księgowe, terminale płatnicze, dostęp do przestrzeni coworkingowej czy programy rabatowe.

Ciekawmy rozwiązaniem oferowanym przez banki jest możliwość korzystania z darmowych przestrzeni biurowych. Tego typu usługi dostępne są w Idea Bank oraz mBanku. Instytucje przygotowały dla swoich klientów bezpłatny coworking wraz z dostępem do internetu, drukarek czy skanera.

Z bezpłatnej księgowości online mogą natomiast korzystać klienci posiadający rachunek firmowy w Alior Banku, Deutsche Banku, Idea Banku, mBanku, PKO BP oraz Plus Banku. Instytucje te umożliwiają korzystanie z programów, dzięki którym przedsiębiorca można wystawiać faktury, generować deklaracje podatkowe czy monitorować rozliczenia.

Dodatkowe korzyści dla klientów zakładających konto firmowe w bankach

Nazwa banku

Szczegóły promocji

Alior Bank

Portal zafirmowani.pl.  Dostęp do bezpłatnej księgowości online, pomoc ekspertów oraz bazy dokumentów niezbędnych w celu prowadzenia działalności.

Promocyjne oprocentowanie. Posiadacz iKonta Biznes na prawo do skorzystania z promocyjnego oprocentowania Rachunku Lokacyjnego –2% od salda mniejszego lub równego 20 000 zł.

Bank Zachodni WBK

Promocja „Konto firmowe za 0 zł z terminalem płatniczym”. Z promocji mogą skorzystać osoby, które spełnią warunki:

- założą Konto Firmowe Godne Polecenia w okresie od 1.09.2017 r. do 28.02.2018 r.

- rozliczą co najmniej jedną transakcję miesięcznie przy użyciu terminala POS Elavon na nowo otwarty rachunek.

Osoby, które spełnią powyższe warunki uzyskają zwolnienie z miesięcznej opłaty za prowadzenie konta maksymalnie przez 12 miesięcy, co daje możliwość zaoszczędzenia do 300 zł.

Promocja obowiązuje do 28.02.2018 r.

Bonusy i programy partnerskie skierowane do klientów banku.

W ramach programów partnerskich przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zniżek oferowanych przez partnerów m.in.  35 % rabatu na najpopularniejsze portale dystrybucji ofert pracy,

50 % iPresso Express - rozwiązania automatyzujące marketing i komunikację z klientami w firmie, 219 zł zniżki na e-księgowość - za 6 miesięcy korzystania z ifirma.pl klient zapłaci jedynie 6 PLN netto (normalna cena to 225 PLN).

Promocja obowiązuje do odwołania.

BGŻ BNP Paribas

Promocja terminali płatniczych POS. Z promocji mogą skorzystać klienci z sektora MŚP, którzy korzystają lub zamierzają skorzystać z dowolnego pakietu dla firm w Banku BGŻ BNP Paribas. W skład oferty wchodzi:

- najem terminalu POS za 9 zł netto przez 9 m-c; (było 0zł),

- darmowa instalacja terminala, pakiet szkoleń z jego obsługi oraz dostęp do całodobowej pomocy serwisowej.

Promocja obowiązuje do odwołania.

BOŚ

Promocja konta firmowego z terminalem płatniczy. Zakładając Konto Elastyczne przedsiębiorca może skorzystać z promocji, w której podpisując dodatkowo umowę na terminal płatniczy na okres 36 m-c nie ponosi opłaty za jego dzierżawę przez okres 12 m-c.

Promocja obowiązuje do odwołania.

Citi Handlowy

Promocyjny pakiet medyczny LUX MED. Klienci w ramach posiadanego rachunku mogą skorzystać z promocyjnego pakietu medycznego dla swoich pracowników. Aby skorzystać z promocji należy posiadać rachunek dla mikroprzedsiębiorstw tj.:
- zatrudniać w firmie do 10 osób
- obroty nie mogą przekroczyć 8 mln rocznie
Klienci posiadający rachunek mogą wykupić dla pracowników jeden z czterech wariantów opieki medycznej w Grupie Lux Med. Promocja obowiązuje do odwołania.

Usługa City Alerts - polega na przesyłaniu informacji o koncie firmowym lub karcie kredytowej w wiadomości SMS lub e-mail. Klient do wyboru posiada pakiet Standard lub Premium. Powiadomienia dotyczą np. salda i operacji na koncie, salda zadłużenia na karcie kredytowej, terminu spłaty zadłużenia transakcji dokonanych kartą kredytową.

Citi Rabaty - dokonując zakupu kartą płatniczą klient może skorzystać z rabatów i programów, wystarczy poinformować sprzedawcę o chęci skorzystania z rabatu płacąc kartą Citibank lub w przypadku dokonywania zakupu w e-sklepie wpisać odpowiedni kod rabatowy.

Citi Handlowy A La Carte - Restauracje oraz Wine Club – uprawnia do zniżek w wybranych restauracjach na terenie całej Polski oraz rabatów przy zakupach win na dobrewina.pl powyżej 300 zł i 600 zł odpowiednio 3% i 5%.

Promocje obowiązują do odwołania.

Credit Agricole

„Oferta powitalna Konto Biznes z leasingiem” – oferta skierowana jest do klientów firmowych, którzy w okresie trwania promocji podpiszą z bankiem umowę otwarcia Konta Biznes oraz zawrą umowę leasingu. Bank spłaca ostatnią ratę leasingu (nie więcej niż 1200 zł). Z bonusu może skorzystać klient, który:

- aktywnie korzysta z konta firmowego,

- dokonuje z rachunku płatności składek ZUS i rat leasingowych.

Promocja obowiązuje do 31.05.2018 r. 

Deutsche Bank Polska

Rabaty i podwyższone oprocentowanie oszczędności. Dla klientów, którzy założą konto dbNET Biznes, bank przygotował dodatkowe korzyść:
-specjalne warunki na rachunku oszczędnościowym Oszczędna Firma - oprocentowanie podwyższone aż do 1%
- otrzymanie rabatów na wybrane usługi i produkty portali partnerskich m.in. rabat na przelot samolotem (usługi oferowane przez WhyNotFly): rabat na bilety lotnicze na przeloty transkontynentalne – na kwotę 50 zł, na bilety lotnicze na przeloty europejskie - na kwotę 40 zł, rabat na bilety lotnicze na przeloty krajowe - na kwotę 20 zł.

Dodatkowo możliwość bezpłatnego korzystania przez 6 miesięcy z portalu faktura.deutschebank.pl, który posiada poniższe opcje:

- fakturowanie;

- księgowość, kadry i płace;

- komplet deklaracji (w tym składane online do Urzędu Skarbowego);

- monitoring rozliczeń;

- telefoniczne wsparcie techniczne i księgowe.

Pakiet bezpłatnych ubezpieczeń do konta dbNet Biznes, który obejmuje:

 - pomoc organizacyjną (podróż powrotna do firmy, kontynuacja podróży, zastępstwo w podróży służbowej),

- pomoc interwencyjną (transport ocalałego mienia, dozór mienia)

- pomoc medyczną (zorganizowanie i pokrycie kosztów dojazdu oraz honorarium lekarza za wizytę lekarską, zorganizowanie i pokrycie kosztów dostarczenia leków, transport medyczny do i ze szpitala, opieka pielęgniarki po hospitalizacji)

- usługi informatyczne

- usługi Concierge

Promocja obowiązuje do odwołania.

Idea Bank

Program do faktur. Klient, który założy dowolne konto firmowe, ma możliwość korzystania z programu do fakturowania bez ponoszenia opłat. Umożliwia wystawienie faktury, wysłanie ją do kontrahenta e-mailem, wydrukowanie lub zapiszesz na dysku. Z pomocą programu przedsiębiorca możesz wystawić dowolną ilość faktur.

Promocja obowiązuje do odwołania.

Idea Hubs. Bezpłatna przestrzeni coworkingowa wraz z jej udogodnieniami tj. dostęp do Internetu, drukarki, skanera, słuchawek, ciepłych napojów. Bezpłatnie mogą z niej skorzystać klienci banku.

Promocja obowiązuje do odwołania.

ING Bank Śląski

"Wizytówka dla przedsiębiorcy". Z promocji mogą skorzystać klienci, którzy spełniają poniższe warunki:
-od dnia 20.05.2013 r. nie byli posiadaczami żadnej z oferty banku dla przedsiębiorców
- otworzą Konto Direct dla firmy lub konto firmowe walutowe
- przynajmniej raz zalogują się do bankowości internetowej.
Uczestnikami promocji mogą być osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, spółki cywilne, spółki jawne i partnerskie. Po założeniu rachunku klient otrzymuje zaproszenie do zamówienia 100 wizytówek, które jest ważne przez okres 2 miesięcy.
Promocja obowiązuje do odwołania.

mBank

Konto z biurem. Promocja jest skierowana do przedsiębiorstw, które posiadają mBiznes konto. Po podpisaniu umowy rachunku przez okres 6 miesięcy przedsiębiorca może korzystać bezpłatnie z przestrzeni biurowych Business Link wraz z jej udogodnieniami (internet, kawa, herbata, system druku).

Obowiązuje do 31.12.2017 r.

mKsięgowość. Klient, który założy mBiznes konto Standard, ma możliwość korzystania z programu do fakturowania bez ponoszenia opłat. Usługa jest dostępna w serwisie transakcyjnym mBanku 24h, 7 dni w tygodniu i obejmuje:

dostęp do faktur online, dokumentów księgowych przez 24 godziny na dobę online,

automatyczne zaczytywania danych z faktur online do przelewów, przypomnienia o zaległych płatnościach za faktury i informacja o opłaconych, wystawianie faktury online.

Promocja obowiązuje do odwołania.

Oragne Finanse

Program Rabatowy. Program obejmuje ok. 3 000 punktów partnerów, m.in. sklepy, hotele, restauracje, punkty usługowe, sklepy internetowe i wiele innych. Wystarczy poinformować sprzedawcę przed wystawieniem rachunku, płatność będzie dokonana kartą Orange Finanse bądź w przypadku zakupów internetowych - w formularzu zamówienia należy wpisać numer BIN, czyli pierwszych sześć cyfr karty Orange Finanse. Rabat udzielany jest od podstawowej ceny na metce i nie łączy się z innymi promocjami partnera.

Promocja obowiązuje do odwołania.

Pekao Bank

Twój Terminal POS. Oferta dotyczy mikro i małych firm, które nie korzystały dotąd z terminala POS, których obrót miesięczny w terminalu nie przekroczy 15 000 zł miesięcznie. W skład oferty wchodzi:

- najem terminalu POS za 0 zł przez 2 pierwsze miesiące;

- zamontowanie terminala POS wraz ze szkoleniem z obsługi.

Po okresie promocji opłata za dzierżawę terminala wynosi od 30 do 50 zł miesięcznie, w zależności od rodzaju terminala oraz dodatkowo prowizja od przyjmowanych transakcji – od 0,60 do 0,95%.

Promocja obowiązuje do odwołania.

Oferta na start. Oferta dotyczy mikro i małych firm w ramach Pakietu Mój Biznes Mobilny. W skład oferty wchodzi:

- najem terminala POS za 1 zł przez 12 pierwsze miesiące (w tym zamontowanie terminala POS wraz ze szkoleniem z obsługi),

- program księgowy za 0 zł przez 3 miesiące,

- 0 zł za prowadzenie rachunku przez 12 m-c.

Promocja obowiązuje do 31.10.2017 r.

Pakiet Dodatkowych Korzyści. Programem objęte są wszystkie karty płatnicze dostępne dla firm w ramach dowolnego Pakietu Mój Biznes. Płacąc dowolną kartą klient może korzystać z atrakcyjnych rabatów i ofert specjalnych:
- płacąc kartą, przelewem lub przez telefon komórkowy klienci mogą skorzystać z rabatów (nawet do 30 %) i promocji w blisko 2000 punktach handlowo-usługowych i sklepach e-commerce.

Pakiet Trwałych Korzyści. W ramach programu klienci banku mogą skorzystać z ofert specjalnych i rabatów. Do skorzystania z tańszych usług firm partnerskich m.in. Lexmark, Allianz czy BIG InfoMonitor, uprawnia otrzymany przez klienta kod. Z oferty może skorzystać również posiadacz karty kredytowej VISA Business.
Promocje obowiązują do odwołania.

PKO BP

PKO Konto z Internetem. Promocja skierowana jest do przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, w tym wykonujących wolne zawody i rolników indywidualnych. Zakładając PKO Konto Firmowe mogą otrzymać dostęp do Internetu 10 GB miesięcznie przez rok, pod warunkiem:

- zawarcia umowy rachunku firmowego w okresie trwania promocji,

- wskazania numer telefonu w celu przekazania nagrody,

- wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o charakterze marketingowym,

- podpisania oświadczenia i regulaminu o przystąpieniu do promocji.

Promocja obowiązuje do 31.10.2017 r.

Usługi Księgowe - szybkafaktura.pl. Klienci mają możliwość bezpłatnego korzystania z pakietu biznesowego przez 6 m-c od otwarcia rachunku. Platforma szybkafaktura.pl umożliwia:

- wystawienie faktury lub innego dokumentu przychodowego;

- kontrolę finansów firmy oraz rozliczenie podatku;

- korzystanie z biura rachunkowego.

Powiadomienia sms. Klienci w ramach posiadanego rachunku PKO Konto Firmowe przez okres 3 m-c mogą korzystać z bezpłatnych powiadomień sms.

Promocje obowiązują do odwołania.

Plus Bank

Biuro Rachunkowe ifima.pl. W ramach rachunku filmowego Pakiet Mikro Biznes klienci mogą skorzystać z usług biura rachunkowego, jeśli prowadzą działalność w oparciu o KPiR lub ryczałt. W ramach promocji opłata za pierwszy miesiąc wynosi 0 zł, za kolejne - pełna obsługa księgowa to koszt rzędu 80 zł/m-c.

Prawo Direct. Posiadacze Pakietu Mikro Biznes mogą skorzystać z benefitu dla przedsiębiorców, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w postaci dostępu do porad prawnych w promocyjnych cenach przygotowanych dla klientów banku.

SGB-Bank

Karta paliwowa z rabatem – oferta skierowana do przedsiębiorców ( w tym rolników), którzy są podatnikami VAT oraz posiadają w banku rachunek wraz z kartą płatniczą. SGB-Bank SA i Flotex, Banki Spółdzielcze SGB oferują pakiet produktów: rachunek z kartą płatniczą i paliwową. Wydana karta paliwowa upoważnia do skorzystania z rabatu na zakup paliwa w wysokości 9 groszy brutto za litr.

Promocja obowiązuje do odwołania.

Toyota Bank

Promocje z Kartą. Do programu może przystąpić każdy posiadacz karty Visa Toyota Bank, który dokona rejestracji karty. Klienci mogą korzystać z ofert partnerów programu, zyskując zwrot części pieniędzy.

Volkswagen Bank

Promocje Visa Business. Przedsiębiorcy aktywujący kartę płatniczą mogą liczyć przy dokonywaniu płatności za jej pomocą, na rabaty w wybranych sklepach partnerskich m.in. 5% zniżki od narzędzia.pl, 30 zł na pierwszy przejazd z Taxify czy 20% zniżki na serwis laptopów CTI Telenet.

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie informacji udostępnionych przez banki, stan na 10.10.2017 r.

Kolejnym rodzajem zachęty są oferty powiązane z terminalem płatniczym. Przedsiębiorcy, którzy założą rachunek w Banku Zachodnim WBK oraz rozliczą miesięcznie co najmniej jedną transakcję przy użyciu terminala POS Elavon, mogą liczyć na darmowe prowadzenie konta przez okres 12 miesięcy. BGŻ BNP Paribas przygotował natomiast promocję, która gwarantuje obniżoną stawkę najmu urządzenia przez okres 9 miesięcy. Podobne oferty przygotował Bank Pekao oraz BOŚ Bank.

Polecaj bank i zarabiaj

Październik nie przyniósł zmiany w zestawieniu programów polecających. W dalszym ciągu największy bonus za rekomendację konta firmowego wraz z linią kredytową przedsiębiorcy mogą otrzymać w Toyota Banku. Przystępując do akcji „Polecaj i Zarabiaj z Toyota Bank” mogą zgarnąć roczną premię w wysokości nawet 14 400 zł.

Programy rekomendacyjne dotyczące kont firmowych

Nazwa banku

Szczegóły promocji

Toyota Bank

„Polecaj i Zarabiaj z Toyota Bank”. Roczna premię w maksymalnej wysokości do 14 400 zł otrzymuje polecający, który:

- posiadała rachunek firmowy wraz z linią kredytową;

- wyrazi zgodę na przesyłanie przez bank informacji handlowych za pomocą poczty

elektronicznej i sms oraz materiałów marketingowych;

- nie posiadał zaległości w stosunku do banku, które przekraczały 6 m-c;

- przekazał poleconemu identyfikator oraz nazwę firmy.

Polecający może dokonać dowolnej liczby rekomendacji, przy czym premia zostanie wypłacona za pierwszych trzech poleconych, którzy w okresie trwania promocji założą konto firmowe oraz podpiszą umowę o linii kredytowej. Premia wynosi 1 proc. wartości przyznanej linii kredytowej poleconemu, przy czym zostaje ona podzielona na części wypłacenie przez 12 miesięcy (miesięczna premia nie może przekroczyć 400 zł za jednego poleconego).

Polecony natomiast jest zobowiązany do spełnienia warunków:

- złożenie wniosku o konto oraz linię kredytową przez stronę internetową banku;

- wyrazi zgodę w formularzu zgłoszeniowym, na przekazanie informacji objętych tajemnicą bankową dotyczących spełnienia warunków, od których uzależnione jest przyznanie premii;

- utrzymanie umowy konta wraz z linią kredytową w okresie, na który została zawarta umowa.

Promocja obowiązuje do 31.12.2017 r.

mBank

„Polecam mBank”. Za polecenie konta firmowego klient może zarobić 200 zł. Jeśli natomiast poleci konto firmowe z dodatkową usługą mKsięgowość, może otrzymać 300 zł za każde polecone konto. Warunkiem wypłaty premii jest:

- wykonanie przez nowego klienta, ciągu 60 dni od daty otwarcia rachunku firmowego transakcji kartą debetową wydaną do rachunku na łączną kwotę 200 zł.

Łączna wartość premii miesięcznej wypłaconej osobie polecającej nie może przekroczyć kwoty 760 zł. Jeśli uczestnik programu skumuluje kwotę premii przewyższającą 760 zł, otrzyma w ramach najbliższej wypłaty kwotę 760 zł, natomiast kwota pozostała zostanie wypłacona w ramach kolejnej wypłaty,

Promocja obowiązuje do dnia 28.02.2018 r.

Nest Bank

Program Partnerski. Na poleceniu BIZnest Konta, można zarobić do 260 zł, pod warunkiem:

- zawarcia umowy o prowadzenie rachunku za pomocą Programu Partnerskiego;

- dokonania płatności do ZUS przez nowego klienta kolejne 3 miesiące;

- wpływ na nowo otwarty rachunek kwoty min. 5 tys. zł przez kolejne 3 miesiące.

Promocja obowiązuje do odwołania.

Alior Bank

Program rekomendacyjny. Klienci, którzy polecą rachunki firmowe banku, mogą otrzymać premię pieniężną odpowiednio w wysokości:

- 140 zł za każde konto iBiznes;

- 100 zł za każdy Rachunek Firmowy.

Aby polecający mógł otrzymać premię, odbiorca polecenia musi spełnić poniższe warunki:

- otwarcie rachunku w ciągu 30 dni od wysłania wniosku polecającego;

- wpłaty na konto w wysokości min. 500 zł w ciągu 60 dni od daty otwarcia.

Promocja obowiązuje do odwołania.

PKO BP

„Moja Firma Moje PKO”. Program polecający skierowany do poleceń dla kont firmowych. Osoba polecająca otrzymuje 100 zł za polecenie rachunku, a polecona, czyli nowy klient 200 zł za jego otwarcie, pod warunkiem spełnienia określonych warunków:

- polecający musi być posiadaczem rachunku firmowego,

- polecać można PKO Konto Firmowe lub PKO Rachunek dla Biznesu,

- zarejestruje się na stronie mojafirma.pkobp.pl,

- osoba polecona założyły konto za pomocą dedykowanej strony promocji oraz wyrazi zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych,

- osoba polecana nie może być posiadaczem konta PKO BP w okresie 3 lat liczonych od daty rozpoczęcia edycji programu (10.07.2017r.) lub mieć złożonego aktywnego wniosku o otwarcie konta,

- osoba polecona w ciągu 30 dni od dnia otwarcia konta musi dokonać min. 1 transakcję bezgotówkową o łącznej wartości min. 200 zł przy użyciu karty debetowej lub za pomocą aplikacji IKO z wykorzystaniem kodu lub czeku BLIK z wyłączeniem transakcji internetowych,

 - w ciągu 30 dni od dnia otwarcia konta dokonać min. 1 przelew do ZUS na dowolną kwotę z nowo otwartego konta.

Dodatkowo trzy osoby z najwyższą ilością poleceń odpowiednio otrzymują nagrodę w wysokości 5000 zł, 3000 zł oraz 1000 zł, pod warunkiem skutecznego polecenia min. 5 kont.

Promocja obowiązuje do odwołania.

Bank Zachodni WBK

„Polecaj Bank”. Bank zachęca klientów do wzięcia udziału w programie rekomendacyjnym. Osoba, która poleci m.in. konto firmowe otrzyma 100 zł premii, natomiast nagroda dla osoby poleconej wynosi 50 zł. Aby premia za otwarcie rachunku została wypłacona, należy spełnić poniższe warunki:

- zawrzeć umowę rachunku firmowego,

- wykonać płatności kartą lub płatności BLIK na łączną kwotę 200 zł, przy czym płatność musi zostać zaksięgowana w miesiącu jej wykonania.

Nagroda zostanie przekazana polecającemu oraz osobie poleconej do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały spełnione warunki promocji.

Promocja obowiązuje do 31.12.2017 r.

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie informacji udostępnionych przez banki, stan na 10.10.2017 r.

Kolejne miejsce, pod względem wysokości premii należy do mBanku, gdzie za polecenie konta firmowego z dodatkową usługą mKsięgowosci, wypłacany jest bonus pieniężny wysokości 300 zł. Na trzecim miejscu znalazł się Nest Bank, bowiem rekomendując BIZnest Konto przedsiębiorca może zarobić 260 zł.

Październik nie przyniósł znacznych zmian w ofercie promocji bankowych skierowanych do właścicieli biznesów. W dalszym ciągu tylko w nielicznych bankach otwierając konto filmowe można zarobić. I choć bonusy oraz usługi dodatkowe mają na celu zachęcenie klientów do skorzystania z oferty danej instytucji, widać, że banki nie zadają sobie trudu, aby zaskoczyć nową promocją, która mogłaby skusić bardziej wymagających klientów.

Źródło:
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Bank dla firmy

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki