REKLAMA

KORBANK S.A.: Zawarcie ugody przez podmiot zależny

2020-01-22 17:05
publikacja
2020-01-22 17:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-22
Skrócona nazwa emitenta
KORBANK S.A.
Temat
Zawarcie ugody przez podmiot zależny
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 22 stycznia 2020 r. do siedziby podmiotu zależnego - Spółki Korbank – Media Cyfrowe Sp. z o.o. ("Spółka zależna”) - wpłynęła podpisana ugoda zawarta pomiędzy Spółką zależną a Stowarzyszeniem Filmowców Polskich z siedzibą w Warszawie („SFP”). Na mocy niniejszej ugody Spółka zależna zapłaci SFP: kwotę 23 240,71 zł miesięcznie w okresie od stycznia 2020r. do września 2021r. oraz kwotę 21 439,93 zł miesięcznie w okresie od października do grudnia 2021. Przedmiotowa ugoda reguluje wzajemne przeszłe stosunki i rozliczenia obu podmiotów, dotyczące reemitowania utworów z repertuaru SFP od dnia 1 stycznia 2011 roku.
Zarząd Korbank S.A. podjął decyzję o publikacji informacji o zawarciu niniejszej umowy z uwagi na spodziewany wpływ zawartej umowy na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Grupy Kapitałowej KORBANK SA w przyszłości.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-22 Tymoteusz Biłyk Prezes Zaządu Biłyk
2020-01-22 Paweł Paluchowski Wiceprezes Zarządu Paluchowski
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki