REKLAMA

Jak ubiegać się o refundację składek z PFRON?

2008-01-24 12:36
publikacja
2008-01-24 12:36

Od 1 stycznia 2008 r. każdej osobie niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą przysługuje refundacja składek na ubezpieczenia społeczne, zapłaconych z tytułu prowadzenia tej działalności. Z refundacji składek mogą też korzystać renciści, którzy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej muszą już obowiązkowo opłacać składki na te ubezpieczenia. W jaki sposób osoby te mogą ubiegać się o zwrot zapłaconych składek?


Uprawnieni do refundacji

Od początku br. PFRON refunduje składki na ubezpieczenia społeczne wszystkim osobom niepełnosprawnym prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej. Obecnie, aby niepełnosprawny przedsiębiorca mógł otrzymać refundację tych składek, nie musi już podejmować działalności po raz pierwszy jako osoba niepełnosprawna.

Reklama

Z refundacji mogą też korzystać przedsiębiorcy nieposiadający orzeczenia o niepełnosprawności, lecz legitymujący się odpowiednim orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS, czyli np. osoby z ustalonym prawem do renty z tytułu niezdolności do pracy, prowadzące działalność gospodarczą. Do refundacji nie są uprawnieni: twórcy i artyści, wspólnicy jednoosobowych spółek z o.o. oraz wspólnicy spółek jawnych, komandytowych i partnerskich.


Wysokość refundacji

Od 1 stycznia br. wysokość refundacji nie jest już uzależniona od posiadanego przez przedsiębiorcę stopnia niepełnosprawności. Od tego bowiem dnia PFRON refunduje wszystkim osobom niepełnosprawnym obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do wysokości odpowiadającej wysokości składki, której podstawą wymiaru jest kwota stanowiąca 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Warunkiem skorzystania z refundacji składek społecznych jest terminowe opłacenie tych składek w całości.


Jak ubiegać się o refundację?

Aby ubiegać się o refundację obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne, trzeba złożyć w PFRON wniosek oraz kilka innych wymaganych dokumentów.


Krok 1 - zarejestruj się

W ciągu 30 dni przed dniem przekazania po raz pierwszy informacji i wniosku przedsiębiorca uprawniony do refundacji składek powinien zarejestrować się w PFRON. Rejestracja prowadzona jest już od 2 stycznia 2008 r. W tym celu przedsiębiorca przesyła do PFRON w formie dokumentu pisemnego:

1) swoje dane, jako osoby prowadzącej działalność, zawierające:

a) pełną nazwę oraz jej skrót (o ile posiada),

b) numery: PESEL, REGON i NIP (o ile ich nadanie wynika z przepisów prawa),

c) adres właściwy dla jego siedziby wraz z identyfikatorami jednostki podziału terytorialnego kraju (województwa, powiatu, gminy oraz miejscowości i ulicy) stosownie do przepisów dotyczących zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego,

d) adres do korespondencji wraz z identyfikatorami jednostki podziału terytorialnego kraju, o którym mowa powyżej,

e) imię, nazwisko, numery telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej (o ile posiada) osoby odpowiedzialnej za kontakty z PFRON,

2) kopie aktualnych dokumentów potwierdzających dane, o których mowa w pkt 1 lit. a) i b),

3) kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem osoby niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą,

4) upoważnienie osoby przesyłającej dane lub dokumenty, o których mowa w pkt 1-3, do występowania w imieniu osoby prowadzącej działalność.


Krok 2 - odbierz identyfikator i hasło

Uprawnieni do refundacji przedsiębiorcy, którzy będą składali informacje i wnioski w formie elektronicznej, nie później niż na 14 dni przed dniem złożenia informacji i wniosku, po raz pierwszy odbierają od PFRON identyfikator oraz hasło dostępu do programu informatycznego udostępnionego przez PFRON. Dokumenty te uwierzytelniają podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. nr 130, poz. 1450 ze zm.) albo certyfikatem dostarczonym przez PFRON. Certyfikat przedsiębiorca rejestruje w programie informatycznym. W razie rezygnacji ze składania dokumentów w formie elektronicznej oraz utracie lub podejrzeniu ujawnienia danych służących do składania podpisu elektronicznego, należy niezwłocznie poinformować PFRON.


Krok 3 - złóż wniosek i informację

W terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym upłynął termin do opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, uprawniony do refundacji przedsiębiorca przekazuje do PFRON informację (o symbolu INF-U-G) o:

 • podstawach wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne,
   
 • składkach na ubezpieczenia społeczne oraz
   
 • stopniu niepełnosprawności

oraz część I wniosku o wypłatę refundacji (symbol Wn-U).

Po raz pierwszy wnioskodawcy będą składali wymienione dokumenty w PFRON w lutym br.

Jeżeli przedsiębiorca spóźni się i nie złoży tych dokumentów na czas, może zwrócić się do PFRON z prośbą o przywrócenie tego terminu, jeśli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.


Otrzymanie refundacji

Po otrzymaniu informacji i wniosku PFRON:

1) sprawdza je pod względem rachunkowym i formalnym, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji lub wniosku informuje wnioskodawcę o stwierdzonych nieprawidłowościach i wzywa do ich usunięcia wraz z pouczeniem o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania w przypadku ich nieusunięcia;

2) ustala, czy wnioskodawca posiada zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu w wysokości przekraczającej ogółem kwotę 100 zł;

3) ustala kwotę przysługującej refundacji składek;

4) przekazuje ustaloną kwotę refundacji składek na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę.


Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123, poz. 776 ze zm.),
   
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13.12.2007 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 240, poz. 1754).


autor: Dorota Wyderska
Gazeta Podatkowa Nr 422 z dnia 2008-01-24
Źródło:
Tematy
Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Komentarze (16)

dodaj komentarz
~Ryszard z Bydgoszczy
Rzeczywiście cała sprawa z refundacją zakrawa na dowcip i uzyskanie dla ZUS większych środków. Po pierwsze - refundacja jest tylko częściowa p około 440 zł przy wpłaconej składce ok. 750 -800 zł. Ja nie mogę "doprosić " się zwrotu - refundacji za 4 miesiące. Nie wspominam o kosztach listów, wyjazdu do PFRON w Toruniu celem Rzeczywiście cała sprawa z refundacją zakrawa na dowcip i uzyskanie dla ZUS większych środków. Po pierwsze - refundacja jest tylko częściowa p około 440 zł przy wpłaconej składce ok. 750 -800 zł. Ja nie mogę "doprosić " się zwrotu - refundacji za 4 miesiące. Nie wspominam o kosztach listów, wyjazdu do PFRON w Toruniu celem poprawienia wielu drukow, listownymi odpowiedziami do PFRON wyjaśniającymi brak jakiegoś krzyżyka itp. Uważam, że tę osobę , która bezmyślnym podpisem wprowadziła całą tę ustawę w życie, powinno się podać do publicznej wiadomości, aby w przyszłości nie mogła uczestniczyć w życiu politycznym naszego kraju. Pozdrawiam Wszystkich których spotkał podobny los. Mam 65 lat i miałem 700 zł renty i dorabiałem sobie 1000 zł. Teraz mam to wszystko w !!!!
~andrzej
Przysłano mi ostatnio 6 wezwań do korekty za 6 miesięcy 1-6 2008,
biegam po księgowych, nie chcą tego brać do ręki - paranoja
Na telefony już nie wiem ile straciłem.
Działalnośc wyrejestrowałem i mam wielki spokój,
Do dzisiaj grosza z Pfronu nie udało mi dostać.
Na koniec.
W moim mieście facet wybudował sobie
Przysłano mi ostatnio 6 wezwań do korekty za 6 miesięcy 1-6 2008,
biegam po księgowych, nie chcą tego brać do ręki - paranoja
Na telefony już nie wiem ile straciłem.
Działalnośc wyrejestrowałem i mam wielki spokój,
Do dzisiaj grosza z Pfronu nie udało mi dostać.
Na koniec.
W moim mieście facet wybudował sobie pałac z wielkim krytym basenem
za pieniądze PRFONU , jest on właścicielem zakładu pracy chronionej.
...i co Wy na to.
Pozdrawiam i życzę udanej walki
~ja
Mam juz wszystkie papiery potrzebne do rejestracji!! Zastanawiam sie czy lepiej jest je wyslac poczta czy jechac osobiscie, zaznacze moze ze mam pol Polski do przejechania :(( ponadto nie wiem jak to jest z tym otrzymaniem identyfikatora i hasla?? gdzie trzeba sie po nie zglosic czy tez oni go przesla?? bardzo prosze o pomoc
~luśnia
Czy otrzymna refundacja składek emerytalnych i rentowych jest zwoliona z podatku dochodowego od oób fizycznyh?Kto może mi to potwierdzić lub zaprzeczyć?
~zmb
Dnia 2008-09-19 o godz. 09:34 ~luśnia napisał(a):
> Czy otrzymna refundacja składek emerytalnych i rentowych
> jest zwoliona z podatku dochodowego od oób fizycznyh?Kto
> może mi to potwierdzić lub zaprzeczyć?
podlega opodatkowaniu, jest przychodem
~lida odpowiada ~zmb
Ludzie musicie sobie jakos radzić skoro odpuszczacie , likwidujecie firmy itd?!
Każdy narzeka i co niektórzy walczą w pojedynkę .Jako pojedyńcze twory nie mamy szans,
przecież jest nas tysiące oszukanych.Zjednoczmy się, powiadomić trzeba odpowiednią telewizję niech przyjrzą się tej chorej instytucji ,sprawę trzeba nagłośnić
Ludzie musicie sobie jakos radzić skoro odpuszczacie , likwidujecie firmy itd?!
Każdy narzeka i co niektórzy walczą w pojedynkę .Jako pojedyńcze twory nie mamy szans,
przecież jest nas tysiące oszukanych.Zjednoczmy się, powiadomić trzeba odpowiednią telewizję niech przyjrzą się tej chorej instytucji ,sprawę trzeba nagłośnić .!
Niedługo wybory i co znow nas oczaruje jakiś złotousty obiecując Irlandię w Polsce!
Może ktoś orientuje się czy istnieje jakieś stowarzyszenie rencistów, czy jest ktoś kto może nas obronić przed PFRON-em(o zgrozo obronić przed instytucją ,która powinna pomagać osobom niepełnosprawnym................)
~antyPFRON
Zapłaciłem 6.20 zł za Polecony, Priorytet i potwierdzenie odbioru.
Wysłane 23.07 dotarło 5 sierpnia - 13 dni szedł list do tego nikt nie poinformował mnie że brakuje jednego krzyżyka. Dodzwoniłem się po 2 dniach błądzenia na linii między zajętym a przełączeniami po centralkach (wszystkie rozmowy odebrane są płatne). Jak już się
Zapłaciłem 6.20 zł za Polecony, Priorytet i potwierdzenie odbioru.
Wysłane 23.07 dotarło 5 sierpnia - 13 dni szedł list do tego nikt nie poinformował mnie że brakuje jednego krzyżyka. Dodzwoniłem się po 2 dniach błądzenia na linii między zajętym a przełączeniami po centralkach (wszystkie rozmowy odebrane są płatne). Jak już się dodzwoniłem to Pani powiedziała, że krzyżyka brakuje i pismo przyjdzie z prośbą o korektę.

Kolejny miesiąc mija. Listu nie będzie. Potem jak już wyślę to powiedzą że dokumenty przeterminowane i kolejne 450 zł stracę.

Gdzie tu pomoc państwa gdzie tu pomoc PFRONu ?
Na stronie tylko ogłoszenie o przetargu na 9 samochodów bo trzeba wymienić na nowsze.
~GRA
PFRON i ludzie tam pracujący to największa urzędnicza banda.
~EMMA
czy wogóle warto? czekam od 8 stycznia,jedna wielka kpina ktoś zrobił sobie żart z niepełnosprawnych rencistów i napewno fron ma się z tego pwodu dobrze,niewypłacone refundacje leżą sobie na oprocentowanych kontach ,a ja kto się w tym kraju mną przejmuje /
~antyPFRON
Mam nadzieję że za te defraudacje ktoś z czasem pójdzie siedzieć.
Wtedy całkowicie zmieni podejscie do sprawy a nowy domek i samochód zabiorą na poczet skradzionych pieniędzy.
Tylko komu je oddadzą ?

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki