REKLAMA

Interwencja Bankier.pl: czy mogę założyć firmę, będąc na wychowawczym

Barbara Sielicka2012-05-31 06:00
publikacja
2012-05-31 06:00

Coraz więcej kobiet decyduje się na złożenie własnej firmy. Wielokrotnie decyzja o tym zapada w momencie, gdy kobiety przebywają na urlopie wychowawczym. Chcąc jak najdłużej pozostać w domu z dzieckiem, muszą się jednak liczyć z koniecznością zarabiania na własne utrzymanie.
interwencja
Część pań rezygnuje z etatu i poświęca się wyłącznie prowadzeniu firmy. Inne nie chcą pozbawiać się bezpiecznego etatu i traktuj własną działalność jako dodatkowe źródło przychodu. Czy młoda mama będąca na wychowawczym może założyć firmę?

Pytanie czytelniczki:

Jestem mamą na urlopie wychowawczym. Chciałabym od września otworzyć własną firmę, w ramach której prowadziłabym zajęcia dla dzieci i uczyłabym je języka francuskiego.  Czy, będąc na urlopie wychowawczym, mogę to robić?

Mam też drugą opcję: powrót do pracy, gdzie jestem zatrudniona. Wiem, że można skorzystać z ochrony rocznej przed zwolnieniem. Mój urlop wychowawczy kończy się we wrześniu 2013 roku. Jak wygląda powrót do pracy, aby móc być chronionym przed zwolnieniem?

 » Czy należy mi się odszkodowanie za wcześniejsze zwolnienie? 

Odpowiedź:

Korzystanie z urlopu wychowawczego nie pozbawia pracownika możliwości rozpoczęcia dodatkowej działalności gospodarczej, w tym założenia i prowadzenia firmy. W szczególności takiej, która zajmuje się nauką dzieci.

Jest tylko jeden warunek, jaki ustawodawca stawia takim pracownikom: prowadzenie firmy nie może uniemożliwić matce sprawowania opieki nad dzieckiem. Oznacza to, że dodatkowa praca nie może na tyle absorbować pracownika, aby został on wyłączony z opieki nad dzieckiem i musiał powierzyć ją dodatkowej osobie. 

W czasie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność, a także naukę lub szkolenie, jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.
Źródło: Kodeks Pracy Art. 1862 § 1.

- W każdym bowiem przypadku trwałego zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem pracodawca ma prawo wezwać pracownika do stawienia się do pracy w terminie przez siebie wskazanym, nie wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia wezwania – wyjaśnia Kamil Kosior, radca prawny w Kancelarii Łatała i Wspólnicy.


Pracodawca może jednak tego dokonać nie później niż w ciągu 30 dni od momentu, gdy się o tym dowiedział. - Niestawienie się do pracy na wezwanie pracodawcy z powodów nieusprawiedliwionych może być przez niego potraktowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika – dodaje nasz ekspert.

Powrót do pracy po wychowawczym

wynagrodzenie Interwencja Bankier.pl
jak mam wyliczyć swoje wynagrodzenie
Jeżeli chodzi o powrót do pracy naszej czytelniczki po urlopie wychowawczym, to ustawodawca zapewnił takim osobom możliwość powrotu do dotychczasowego pracodawcy na stanowisko wcześniej zajmowane, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisko równorzędne z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na inne odpowiadające jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem nie niższym od wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikowi w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed tym urlopem.

Można również przerwać urlop i wrócić do pracy natychmiast, jeżeli pracodawca wyrazi na to zgodę. W przypadku jej braku, po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy – podkreśla Kamil Kosior.

Ochrona po zakończeniu urlopu wychowawczego

Pracownik, który złoży wniosek o udzielenie mu urlopu wychowawczego, jest chroniony i nie może zostać zwolniony od tego dnia aż do momentu zakończenia urlopu wychowawczego. Pracodawca może w tym okresie zwolnić takiego pracownika tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji miejsca pracy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

wynagrodzenie Interwencja Bankier.pl
nie chcę już pracować na czarno
Po powrocie do pracy pracodawca może więc zwolnić naszą czytelniczkę na podstawie ogólnych reguł kodeksu pracy. Ochrona, o której wspomina nasza czytelniczka, przewidziana jest natomiast w przypadku, gdy zamiast urlopu wychowawczego pracownik korzysta z możliwości obniżenia wymiaru czasu pracy, nie niżej niż połowa pełnego czasu pracy, w okresie, w którym mógłby przebywać na urlopie wychowawczym.

Jak wyjaśnia nasz ekspert, wówczas pracodawca musi przychylić się do takiego wniosku i od momentu jego złożenia do powrotu do pracy na poprzednich zasadach, pracownik chroniony jest przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę, maksymalnie przez 12 miesięcy. Taka sytuacja nie odnosi się jednak do naszej czytelniczki, gdyż skorzystała ona z urlopu wychowawczego.

Dodajmy, że do czasu ukończenia przez dziecko 4 roku życia pracodawca nie może bez zgody pracownika zatrudnić go w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, systemie przerywanego czasu pracy czy też delegować poza stałe miejsce pracy.

Barbara Sielicka
Bankier.pl
b.sielicka@bankier.pl

Źródło:
Tematy
Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Interwencja Bankier.pl

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki