INTERCARS: Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej

2019-06-12 18:08
publikacja
2019-06-12 18:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
CV_Radoslaw_Kudla_2019(2).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
zgoda_Radoslaw_Kudla.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2019
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
INTERCARS
Temat
Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, że w dniu 12 czerwca 2019 roku wpłynęła do Spółki informacja od akcjonariusza Spółki – Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego z siedzibą w Warszawie - reprezentowanego przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., o zgłoszeniu kandydatury pana Radosława Kudły na członka Rady Nadzorczej Spółki. Powyższa kandydatura została zgłoszona w związku ze zwołaniem na dzień 17 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 10/2019 z dnia 20 maja 2019 roku.

Otrzymane przez Spółkę życiorys oraz oświadczenie kandydata stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
§ 19 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
Plik Opis
CV Radosław Kudła 2019(2).pdfCV Radosław Kudła 2019(2).pdf
zgoda_Radosław_Kudła.pdfzgoda_Radosław_Kudła.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-12 Krzysztof Soszyński Wiceprezes Zarządu
2019-06-12 Piotr Zamora Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki