REKLAMA

IMPERIO ASI S.A.: ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza

2021-06-14 17:21
publikacja
2021-06-14 17:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-14
Skrócona nazwa emitenta
IMPERIO ASI S.A.
Temat
ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Spółka pod firmą IMPERIO ASI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) (dalej „Ustawa”), informuje, że w dniu 14.06.2021 r. otrzymała zawiadomienie od Pana Artura Błasika, który stosownie do art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy poinformował, iż na skutek zawarcia w dniu 10 czerwca 2021 roku umowy sprzedaży akcji (transakcja dokonana poza obrotem zorganizowanym), której przedmiotem była sprzedaż na jego rzecz 470 000 sztuk akcji spółki pod firmą IMPERIO Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „Spółką”), w dniu 10 czerwca 2021 roku (data zapisania akcji na jego rachunku maklerskim) zwiększeniu uległ posiadany przez niego udział procentowy w ogólnej liczbie głosów Spółki – do poziomu powyżej 5 %.
Przed zmianą udziału Artur Błasik nie posiadał akcji Spółki.
Po dokonaniu w/w transakcji, Artur Błasik posiada aktualnie 470 000 sztuk akcji Spółki, które stanowią 6,00 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 470 000 głosów, co stanowi 6,00 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Jednocześnie Artur Błasik informuje, że:
- nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki,
- brak jest w stosunku do niego osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c,
- nie jest uprawniony ani zobowiązany do nabycia jakichkolwiek akcji Spółki jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, a w związku z tym liczba głosów z akcji obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy wynosi 0 (zero),
- nie posiada głosów z akcji, obliczonych zgodnie z art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2) Ustawy, w związku z tym liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy wynosi 0 (zero),
- łączna suma liczby wszystkich posiadanych przez niego bezpośrednio lub pośrednio głosów wynosi 470 000.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-14 Artur Górski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki