REKLAMA

IMPERA ASI S.A.: ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza

2020-12-21 17:25
publikacja
2020-12-21 17:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2020
Data sporządzenia: 2020-12-21
Skrócona nazwa emitenta
IMPERA ASI S.A.
Temat
ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Spółka pod firmą Impera Capital ASI S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej, jako Spółka, Impera), działając w trybie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) (Ustawa), informuje, że otrzymała w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy zawiadomienie od spółki Qlogix Advisors Ltd. z siedzibą w Nikozji Cypr (dalej Qlogix), dotyczące zmiany stanu posiadania przez Qlogix akcji Spółki i udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wskutek transakcji zbycia na rynku regulowanym w dniach 14 grudnia 2020 r. do 18 grudnia 2020 r. akcji Spółki.

Przed dokonaniem wyżej wymienionej transakcji Qlogix zgodnie z zawiadomieniem posiadał 450 116 akcji Impera, reprezentujących 5,75 % kapitału zakładowego Impera, uprawniających do 450 116 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 5,75 % w ogólnej liczbie głosów w Impera.

Po transakcjach zbycia Qlogix posiada 333 961 akcji Impera, reprezentujących 4,26 % kapitału zakładowego Impera, uprawniających do 333 961 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 4,26 % w ogólnej liczbie głosów w Impera.

Qlogix poinformował Spółkę, że nie istnieją podmioty od niego zależne posiadające akcje Spółki a także, że nie występują podmioty o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit.c Ustawy, oraz, że nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ustawy o ofercie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-21 Cezary Gregorczuk Członek Zarządu
2020-12-21 Adam Wojacki Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki