REKLAMA

Gamedust S.A.: Zmiana stanu posiadania

2022-07-28 09:19
publikacja
2022-07-28 09:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zawiadomienie_Akcje_KNF_GAMEDUST_Porozumienie_22.07.2022_publikacja.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-28
Skrócona nazwa emitenta
Gamedust S.A.
Temat
Zmiana stanu posiadania
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Gamedust S.A. z siedzibą we Wrocławiu /Emitent/ na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych /Ustawa o ofercie/ informuje o otrzymaniu w dniu 27.07.2022 roku zawiadomienia, sporządzonego na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy o ofercie od akcjonariuszy Artura Błasik oraz Blanki Błasik, działających wspólnie jako strony porozumienia akcjonariuszy, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 5) Ustawy o Ofercie, iż Akcjonariusze działając jako Porozumienie, przekroczyli 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Emitent w załączeniu przekazuje zawiadomienie, o którym mowa powyżej.
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie_Akcje_KNF_GAMEDUST_Porozumienie_22.07.2022_publikacja.pdfZawiadomienie_Akcje_KNF_GAMEDUST_Porozumienie_22.07.2022_publikacja.pdf Zawiadomienie akcjonariuszy

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-28 Paweł Flieger Prezes Zarządu Paweł Flieger
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konto dla wymagających Klientów

Najlepsze konto dla wymagających Klientów

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki