REKLAMA

GRUPA LOTOS: Powołanie Prezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A.

2020-12-07 19:25
publikacja
2020-12-07 19:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2020
Data sporządzenia: 2020-12-07
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA LOTOS
Temat
Powołanie Prezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W związku z zakończeniem postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) X wspólnej kadencji, Spółka informuje, iż w dniu 7 grudnia 2020 r., Rada Nadzorcza Spółki powołała Panią Zofię Marię Paryłę na stanowisko Prezesa Zarządu z dniem 7 grudnia 2020 r.

Pani Zofia Maria Paryła została powołana w skład zarządu Spółki X kadencji 25 lipca 2019 roku jako Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych, dodatkowo w dniu 12 listopada Rada Nadzorcza Spółki powierzyła jej pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu.

Pani Zofia Maria Paryła jest absolwentką Executive Master of Business Administration (MBA) organizowanych przez Apsley Business School w Londynie oraz Collegium Humanum – Szkołę Główną Menedżerską w Warszawie. Posiada tytuł magistra Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie będąc absolwentem Wydziału Zarządzania na kierunku rachunkowość.

Karierę zawodową rozpoczęła w 1985 roku w Krajowej Państwowej Komunikacji Samochodowej w Krakowie. W latach 1997 – 2017 związana z sektorem prywatnym, w tym w latach 2010 – 2017 na stanowisku głównej księgowej. Przez 2 lata pełniła funkcję wiceprezesa Zarządu w Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.
Posiada liczne certyfikaty z zakresu zarządzania, księgowości i rachunkowości, jak również certyfikat uzyskania kwalifikacji wykształcenia dla kandydatów na członków organów nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.
Posługuje się językiem angielskim oraz językiem rosyjskim.

Pani Zofia Maria Paryła nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, nie wykonuje działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Grupy LOTOS S.A. oraz nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych spółkach cywilnych lub spółkach osobowych ani członkiem organów spółek kapitałowych, czy też członkiem organów jakichkolwiek innych konkurencyjnych osób prawnych.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-07 Zofia Maria Paryła Prezes Zarządu
2020-12-07 Artur Cieślik Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki