REKLAMA

GOVENA LIGHTING S.A.: Informacja o podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu

2020-12-09 16:19
publikacja
2020-12-09 16:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2020
Data sporządzenia: 2020-12-09
Skrócona nazwa emitenta
GOVENA LIGHTING S.A.
Temat
Informacja o podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Govena Lighting S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje o podpisaniu dnia 8 grudnia 2020 r. Umowy o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Zakup specjalistycznych maszyn w celu wdrożenia na rynek innowacyjnego zasilacza LED (typu SLIM) o wysokim zakresie mocy oraz ściemniaczy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarski regionu Działania 1.6. Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług Poddziałania 1.6.2. Dotacje dla innowacyjności MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielenie przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P dofinansowania w formie pomocy zwrotnej na realizację Projektu. Całkowita wartość Projektu wynosi nie więcej niż 1.893.462,00 zł, całkowita wartość wydatków kwalifikowanych Projektu wynosi 1.539.400,00 zł i obejmuje dofinansowanie z Funduszu w kwocie nie większej niż 499.887,12 zł, co stanowi nie więcej niż 32,48% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu. Spółka zobowiązała się do wydatkowania na realizację Projektu wkładu własnego w wysokości nie mniejszej niż 1.039.402,88 zł, co stanowi nie mniej niż 67,52% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu. Spółka wkład własny pokryje z pieniędzy własnych, a także pożyczki lub leasingu.
Okres realizacji Projektu:
- rozpoczęcie realizacji Projektu: 01.01.2021 r.
- zakończenie realizacji Projektu: 30.04.2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-09 Marcin Szymański Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki