REKLAMA

GAMIVO S.A.: Spłata pożyczki przez Emitenta

2022-12-16 15:31
publikacja
2022-12-16 15:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2022
Data sporządzenia: 2022-12-16
Skrócona nazwa emitenta
GAMIVO S.A.
Temat
Spłata pożyczki przez Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do treści zawartych w dokumencie informacyjnym, informuje, iż w dniu 16.12.2022 r. Emitent podpisał ze spółką zależną porozumienie na mocy którego dokonał spłaty spółce zależnej GAMIVO.COM LTD pożyczki z dnia 28.10.2020 r. udzielonej GAMIVO S.A. w łącznej kwocie 7.911.432,00 PLN oraz należności w łącznej kwocie 837.922,52 PLN z tytułu odsetek poprzez dokonanie potrącenia umownego z wierzytelnością GAMIVO S.A. z tytułu należnej dywidendy od GAMIVO.COM LTD w kwocie 3.498.118,00 EURO. Na skutek potrącenia pożyczka została spłacona w całości. Umowne potrącenie wierzytelności miało na celu uniknięcie znacznych opłat bankowych związanych ze wskazanymi operacjami.
Pozostała kwota dywidendy należnej Emitentowi zostanie wypłacona w dwóch transzach do dnia 31 grudnia 2022 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-12-16 Mateusz Śmieżewski Prezes Zarządu
2022-12-16 Tomasz Lewandowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki