REKLAMA

CSY S.A.: Uzyskanie finansowania dla projektu OZE

2020-12-21 17:24
publikacja
2020-12-21 17:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2020
Data sporządzenia: 2020-12-21
Skrócona nazwa emitenta
CSY S.A.
Temat
Uzyskanie finansowania dla projektu OZE
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie (dalej: „Emitent”) informuje, iż spółka stowarzyszona Semper Power Sp. z o.o. opracowała wniosek i zdobyła finansowanie dla Gminy Tychy na projekt pn.: „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach”.

Wartość projektu to 23 233 551,50 zł, z czego dofinansowanie ze środków UE wynosi 20 562 052,07 zł. Instalacje OZE będą montowane w roku 2021.

W ramach Projektu planowany jest zakup i montaż 960 sztuk instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) w/na budynkach mieszkalnych, niemieszkalnych lub na gruncie.
Mieszkańcy biorący udział w Projekcie będą mogli ubiegać się o dofinasowanie:
- 647 szt. instalacji fotowoltaicznych,
- 97 szt. instalacji solarnych,
- 72 sz. instalacji powietrznych pomp ciepła do ciepłej wody użytkowej,
- 127 szt. powietrznych pomp ciepła do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
- 17 szt. kotłów na biomasę.

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ze środków EFRR, w ramach Osi priorytetowej 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3.

Mieszkańcy po zrealizowaniu planowanej inwestycji otrzymają refundację w wysokości 100% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Celem projektu jest zwiększenie wielkości produkcji energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii w Gminie Tychy, poprawa jakości powietrza atmosferycznego, podniesienie jakości i poziomu życia społeczności lokalnej.

Firma Semper Power Sp. z o.o. zgłosiła się do operatora projektu jako wykonawca instalacji.

Emitent informuje również, iż Semper Power Sp. z o.o. bierze aktywny udział w procesach związanych z pozyskaniem kolejnych dotacji dla Gmin w zakresie odnawialnych źródeł energii. Realizacja projektu będzie miała więc pozytywny wpływ na wyniki finansowe grupy kapitałowej Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-21 Grzegorz Wrona Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki