REKLAMA

BORYSZEW: Zmiany w składzie organów Spółki

2022-09-16 18:59
publikacja
2022-09-16 18:59
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 43 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-16
Skrócona nazwa emitenta
BORYSZEW
Temat
Zmiany w składzie organów Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 16 września 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki, podjęła decyzję o powołaniu z dniem 1 października 2022 roku Pana Łukasza Bubacza na Członka Zarządu Dyrektora ds. Inwestycji Spółki.

Poniżej Spółka przekazuje informacje na temat wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Łukasza Bubacza.

Pan Łukasz Bubacz jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, na kierunku Finanse i Rachunkowość.
Pan Łukasz Bubacz w latach 2009 – 2013 pracował w Banku BGŻ S.A., gdzie przechodził ścieżki kariery od doradcy mikroprzedsiębiorstw do doradcy i analityka Dużych spółek. Od 2013 związany z Grupą Kapitałową BORYSZEW S.A. gdzie obejmował liczne stanowiska i był odpowiedzialny za szereg projektów; począwszy od specjalisty ds. analityczno-finansowych, pełnomocnika Zarządu ds. nieruchomości, a także dyrektora finansowego oddziału, do Prezesa Zarządu spółek z Grupy Kapitałowej BORYSZEW (Eastside-Bis sp. z o.o., SPV Lakme Investment sp. z o.o., Eastside Capital Investment sp. z o.o., Hutmen sp. z o.o.).
W latach 2013–2018 pełnił dodatkowo funkcję dyrektora operacyjnego w spółce Polish Wind Holdings B.V. (spółka prawa holenderskiego) oraz Członka Zarządu w spółkach celowych (SPV), gdzie zarządzał projektami z zakresu energetyki odnawialnej.
Ponadto, Pan Łukasz Bubacz pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółkach Grupy Kapitałowej BORYSZEW (Eastside-Bis sp. z o.o. oraz SPV Lakme Investment sp. z o.o.).

Pan Łukasz Bubacz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Łukasz Bubacz nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 pkt 4 i 5 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-16 Wojciech Kowalczyk Prezes Zarządu
Tematy
BLACK WEEK na Pracuj.pl! - 40% na wszystko. Dodaj ogłoszenie, znajdź pracownika!

BLACK WEEK na Pracuj.pl! - 40% na wszystko. Dodaj ogłoszenie, znajdź pracownika!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki