0,2900 zł
0,00% 0,0000 zł
AMPLI SA (APL)

Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2020r.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2020
Data sporządzenia: 2020-02-10
Skrócona nazwa emitenta
AMPLI
Temat
Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2020r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Raport bieżący

Data sporządzenia: 2020-01-09

Skrócona nazwa emitenta AMPLI

Temat: Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2020r.

Treść raportu:

Zarząd Ampli S.A. („Emitent”) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2020:
1. Raport roczny za rok 2019 – 30 kwietnia 2020 r.
2. Raport kwartalny za I kwartał 2020 r. – 29 maja 2020 r.
3. Raport półroczny za I półrocze 2020 r. – 30 września 2020 r.
4. Raport kwartalny za III kwartał 2020 r. – 27 listopada 2020 r.

Jednocześnie Emitent informuje o rezygnacji z publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 r. oraz II kwartał 2020 r. na podstawie § 79 ust 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt. 2 lit. a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 623 z późn. zmianami) w związku z § 80 ust 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018r. poz. 757 z późn. zmianami).

Podpis:
Waldemar Madura – Prezes Zarządu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-10 Waldemar Madura Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.