17,7000 zł
0,57% 0,1000 zł
AMBRA SA (AMB)

Rozwiązanie umowy o badanie sprawozdania finansowego

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zawiadomienie.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-28
Skrócona nazwa emitenta
AMBRA
Temat
Rozwiązanie umowy o badanie sprawozdania finansowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd AMBRA S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym podpisanego porozumienia o rozwiązaniu pomiędzy Spółką a firmą audytorską Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. („firma audytorska”) umowy o świadczenie usług rewizji finansowej oraz innych usług atestacyjnych z dnia 7 stycznia 2019 r. („Umowa”).
Przedmiotem Umowy było badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej AMBRA, przegląd śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AMBRA, a także przegląd i badanie pakietów sprawozdawczych Spółki za lata obrotowe 2018/2019 oraz 2019/2020.
Przyczyną rozwiązania Umowy jest brak porozumienia co do podwyższenia wynagrodzenia firmy audytorskiej za świadczone przez nią usługi. Rozwiązanie umowy zostało zatwierdzone przez Radę Nadzorczą AMBRA S.A.
Zarząd AMBRA S.A. informuje, że nie wystąpiły pomiędzy Spółką a firmą audytorską różnice poglądów w zakresie stosowania zasad rachunkowości lub standardów badania, a badanie sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej AMBRA za rok obrotowy 2018/2019 zostało zakończone wydaniem przez firmę audytorską opinii bez zastrzeżeń.
Jednocześnie Zarząd AMBRA S.A. wskazuje, iż wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania jednostkowych i skonsolidowanych rocznych sprawozdań oraz przeglądu jednostkowych i skonsolidowanych śródrocznych sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej AMBRA leży w kompetencjach Rady Nadzorczej. Wybór ten zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującą w Spółce Polityką i Procedurą w zakresie wyboru podmiotu uprawnionego do badania ustawowego sprawozdań finansowych.
Pismo adresowane do Komisji Nadzoru Finansowego skierowane przez firmę audytorską zawierające wyjaśnienie przez nią przyczyn rozwiązania umowy stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie.pdfZawiadomienie.pdf Pismo firmy audytorskiej

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-28 Robert Ogór Prezes Zarządu
2019-10-28 Piotr Kaźmierczak Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.