REKLAMA

X-TRADE BROKERS DM SA: Informacja o wypłacie dywidendy za rok 2020

2021-04-12 14:17
publikacja
2021-04-12 14:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-12
Skrócona nazwa emitenta
X-TRADE BROKERS DM SA
Temat
Informacja o wypłacie dywidendy za rok 2020
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. (Spółka) informuje, iż zgodnie z Uchwałą nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z dnia 12 kwietnia 2021 r. (ZWZ) w sprawie podziału zysku, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy, postanowiono o wypłacie dywidendy z zysku netto Spółki za rok 2020, który wyniósł 418 175 946,31 złotych, w kwocie 210 116 706,65 zł tj. 1,79 zł na jedną akcję. Pozostałą część zysku w kwocie 208 059 239,66 zł ZWZ postanowiło zatrzymać do dyspozycji Spółki przeznaczając ją na kapitał rezerwowy.

Jednocześnie dzień dywidendy tj. dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ZWZ ustaliło na dzień 21 kwietnia 2021 r., natomiast dzień wypłaty dywidendy na dzień 30 kwietnia 2021 r.

Dywidendą objęte są wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę w liczbie 117.383.635.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-12 Paweł Szejko Członek Zarządu
2021-04-12 Filip Kaczmarzyk Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki