URSUS S.A.: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w restrukturyzacji zwołanego na dzień 27 sierpnia 2020 roku (w pierwszym terminie)

2020-07-31 21:51
publikacja
2020-07-31 21:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
zwz-uchwaly-27-08-2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie-z-dzialalnosci-Rady-Nadzorczej.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
POLITYKA-WYNAGRODZEN.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 48 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-31
Skrócona nazwa emitenta
URSUS S.A.
Temat
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w restrukturyzacji zwołanego na dzień 27 sierpnia 2020 roku (w pierwszym terminie)
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757), Zarząd URSUS S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w restrukturyzacji, które odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2020 roku o godzinie 12.00 (Zwyczajne Walne Zgromadzenie w pierwszym terminie).

Dodatkowo Spółka przekazuje w załączeniu: Sprawozdanie Rady Nadzorczej URSUS S.A. w restrukturyzacji z jej działalności za rok 2019, którego rozpatrzenie przewidziane jest w ramach punktu 5 planowanego porządku obrad oraz Politykę wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających URSUS S.A., której rozpatrzenie i zatwierdzenie przewidziane jest w ramach punktu 8 planowanego porządku obrad ZWZ.
Załączniki
Plik Opis
zwz-uchwaly-27-08-2020.pdfzwz-uchwaly-27-08-2020.pdf Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sprawozdanie-z-dzialalnosci-Rady-Nadzorczej.pdfSprawozdanie-z-dzialalnosci-Rady-Nadzorczej.pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
POLITYKA-WYNAGRODZEN.pdfPOLITYKA-WYNAGRODZEN.pdf Polityka wynagrodzeń członków zarządu oraz rady nadzorczej

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-31 Andrzej Młotek Prezes Zarządu Andrzej Młotek
2020-07-31 Jan Wielgus Wiceprezes Zarządu Jan Wielgus
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki