REKLAMA

TIM: Odwołanie przez 3LP S.A. oferty publicznej akcji.

2022-09-26 08:07
publikacja
2022-09-26 08:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-26
Skrócona nazwa emitenta
TIM
Temat
Odwołanie przez 3LP S.A. oferty publicznej akcji.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „TIM S.A.” lub „Emitent”) informuje, iż w dniu 26 września 2022 r otrzymał informację od 3LP S.A. – spółki zależnej (dalej: „3LP S.A” lub „Spółka” ), iż z dniem 26 września 2022 roku Zarząd 3LP S.A. postanowił odwołać ofertę publiczną akcji 3LP S.A. serii E , a w konsekwencji odstąpić od wykonania uchwały nr 6/20.09.2021 r Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętej w dniu 20.09.2021 roku w sprawie rejestracji akcji 3LP S.A. w KDPW oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B, C i E 3LP S.A. oraz praw do akcji serii E Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jak również Zarząd 3LP S.A. postanowił nie podejmować dalszych działań w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia wszystkich akcji 3LP S.A. do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW ani w sprawie rejestracji akcji 3LP S.A. w KDPW.
Zgodnie z informacją otrzymaną od 3LP S.A. powyższa decyzja podjęta została w związku z niekorzystnymi warunkami rynkowymi, wysoką zmiennością i niepewnością na rynkach kapitałowych. Zarząd 3LP S.A. poinformował również, iż rozważy możliwość przeprowadzenia oferty publicznej w przyszłości, gdy warunki rynkowe będą bardziej sprzyjające.

Informację o rozpoczęciu prac przygotowawczych do pierwszej oferty publicznej (IPO) akcji 3LP S.A. TIM S.A. przekazała do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym 21/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r. W raporcie bieżącym nr 29/2021 z dnia 2 listopada 2021 roku Emitent poinformował o złożeniu przez 3LP S.A. wniosku o zatwierdzenie prospektu przez KNF. Natomiast w raporcie bieżącym nr 10/2022 z dnia 9 maja 2022 r. TIM S.A. przekazała do publicznej wiadomości informację o zawieszeniu przez 3LP S.A. oferty sprzedaży akcji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-26 Krzysztof Folta Prezes Zarządu
2022-09-26 Piotr Tokarczuk Członek Zarządu
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki