REKLAMA
PIT 2023

TEN SQUARE GAMES S.A.: Zmiana w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ten Square Games S.A. wprowadzona na żądanie akcjonariusza wraz z projektem uchwały

2023-11-28 17:05
publikacja
2023-11-28 17:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1._TSG_NWZ19122023_zadanie_akcjonariusza_wraz_z_trescia_uchwaly.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2._TSG_NWZ_19122023_Nowy_porzadek_obrad.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2023
Data sporządzenia: 2023-11-28
Skrócona nazwa emitenta
TEN SQUARE GAMES S.A.
Temat
Zmiana w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ten Square Games S.A. wprowadzona na żądanie akcjonariusza wraz z projektem uchwały
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2023, informuje o otrzymaniu od akcjonariusza Spółki – Arkadiusza Pernala – na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych („ksh”) żądania umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 19 grudnia 2023 r. („NWZ”) następującego punktu:
„Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla osób pełniących funkcję w zarządzie Spółki obejmującego prawo nabycia akcji własnych Spółki.”
Żądanie zawiera również treść projektu uchwały.
W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401§2 ksh, Zarząd Spółki informuje o zmianie w porządku obrad NWZ.
Żądanie akcjonariusza wraz z projektem uchwały oraz treść zmienionego porządku obrad NWZ stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
1. TSG_NWZ19122023_żądanie akcjonariusza wraz z treścią uchwały.pdf1. TSG_NWZ19122023_żądanie akcjonariusza wraz z treścią uchwały.pdf Żądanie akcjonariusza
2. TSG_NWZ_19122023_Nowy porządek obrad.pdf2. TSG_NWZ_19122023_Nowy porządek obrad.pdf Porządek obrad - aktualizacja

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-28 Andrzej Ilczuk Prezes Zarządu
2023-11-28 Janusz Dziemidowicz Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki