Stopy zwrotu z funduszy inwestycyjnych

Obliczanie stopy zwrotu z inwestycji to fundament inwestowania, także inwestowania w fundusze. W zadaniu tym możne wspomóc się narzędziami, jednak znajomość kilku wzorów i pojęć nie zaszkodzi.

Inwestowanie wiąże się z kalkulowaniem – nie uciekną od tego nawet osoby, które od dziecka nie pałały szczególną miłością do matematyki. Nie trzeba jednak kochać „królowej nauk”, aby w prosty sposób skorzystać z jej możliwości w kontekście wyznaczania zysków z funduszy. Koniec końców to właśnie magia procentu składanego sprawia, że długoterminowe inwestowanie może okazać się tak intratne.

Zacznijmy od najprostszej sytuacji, kiedy znamy początkową i końcową wartość inwestycji. Stopa zwrotu wyraża się wówczas wzorem:

Stopa zwrotu = [(wartość końcowa / wartość początkowa) – 1 ] * 100%

Przykład: Ile wynosi stopa zwrotu, jeżeli Kowalski wpłacił do funduszu inwestycyjnego 1000 zł i po roku wypłacił 1500 zł?

Stopa zwrotu = [(1500 / 1000) – 1 ] * 100% = 50 %

W przypadku, w którym nie znamy końcowej wartości inwestycji, ale znamy jej wartość początkową, czas trwania oraz średnioroczną stopę zwrotu, możemy skorzystać z następującego wzoru:

Stopa zwrotu = [((1 + roczna stopa zwrotu)^liczba lat)-1]*100%

(Przez ^ rozumiemy potęgowanie)

Przykład: Kowalski wpłacił do funduszu inwestycyjnego 1000 zł na 5 lat. Co roku inwestycja przynosiła 10% zysku. Ile wyniesie całkowita stopa zwrotu?

Ważna uwaga: odpowiedź 5*10% byłaby błędna.

Stopa zwrotu = [((1 + 10%)^5)-1]*100% = 61,1%

Przejdźmy do średniorocznej stopy zwrotu, która pokaże, ile dana inwestycja musiałaby zarabiać co roku, aby po określonym czasie wypracować daną stopę zwrotu.

Roczna stopa zwrotu = [(1 + stopa zwrotu )^(1/liczba lat) – 1] * 100%

Przykład: Kowalski uzyskał 50% w 5 lat. Ile wynosi jego średnioroczna stopa zwrotu?

Roczna stopa zwrotu = [(1 + 0,5)^(1/5)-1] * 100% = 8,45%

Analogicznie, stosując rozumowanie z pierwszego przykładu, moglibyśmy użyć wzoru:

Roczna stopa zwrotu = [(wartość końcowa/wartość początkowa)^(1/liczba lat)-1] * 100%

W przypadkach inwestycji, w ramach których dokonujemy wielu wpłat i wypłat, obliczanie stopy zwrotu nie możemy oprzeć na wartości końcowej przyrównanej do początkowej. Do wyliczenia tego typu stopy zwrotu, która uwzględniać będzie rozłożenie wpłat w czasie, wykorzystać można funkcję wyliczającą wewnętrzną stopę zwrotu dla inwestycji niejednorazowych (XIRR). Funkcja ta dostępna jest w programie MS Excel – w polu formuły należy wpisać =XIRR oraz wskazać dane w postaci wpływów i wypływów (wówczas ze znakiem ujemnym) oraz daty ich dokonania.

Przykład: Inwestor przez 10 lat odkładał po 1000 zł rocznie. Po 10 latach wypłacił 15 000 zł. Ile wynosiła stopa zwrotu?

Warto zauważyć, że w omawianym przykładzie 1000 zł wpłacony jako pierwszy „pracował będzie” przez cały okres inwestycji, drugi 1000 zł pracował będzie o rok krócej itp. Stosując funkcję XIRR, obliczymy stopę zwrotu w postaci 8,72%.

Na koniec jeszcze trzy ważne uwagi związane z wynikami funduszy. Po pierwsze, analizując stopy zwrotu, nie możemy zapominać o kosztach, które ponosimy (zarówno podatki opisane w tym artykule, jaki o koszty inwestowania w fundusze opisane tutaj). W dłuższym okresie istotne jest także pamiętanie o inflacji, która obniża siłę nabywczą naszych pieniędzy.

Po drugie, należy bezwzględnie rozróżniać punkt procentowy od procentu – pierwsze pojęcie oznacza różnicę między dwiema wartościami już wyrażonymi w procentach, drugie zaś używane jest do określania zmiany liczonej od pewnej wartości  bazowej. Przykład: załóżmy, że oprocentowanie wynosi 10 procent. Jeżeli wartość ta wzrośnie o 1 punkt procentowy, to wynosić będzie 11 procent. Jeżeli zaś wzrośnie o 1 procent, to wynosić będzie 10,1 procent.

Po trzecie, w dłuższym okresie oraz kiedy dokonywać będziemy wielu wpłat i wypłat należy zwrócić uwagę na to, według jakiej zasady funkcjonuje dany fundusz. Podejście FIFO (ang. First in, First Out) skutkuje tym, że jako pierwsze umarzane są jednostki funduszu nabyte najwcześniej. Podejście LIFO (ang. Last In First Out) nakazuje umarzanie w pierwszej kolejności jednostek nabytych najpóźniej. Z kolei w przypadku HIFO (ang. Highest In First Out) jako pierwsze odkupywane są jednostki zakupione po najwyższej cenie. Uwzględnienie odpowiedniego sposobu jest oczywiście szczególnie istotne w przypadku osób, które dany fundusz kupowały częściej niż jednorazowo.

Źródło: Bankier24
Tematy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Największe wzrosty i spadki

KAH15 Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 118,66  zł 10,38 (9,59%)
CAB39 Rockbridge FIO Akcji Lewarowany 972,73  zł 84,55 (9,52%)
QRS06 QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) 72,23  zł 5,43 (8,13%)
SKR61 Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) 124,73  zł -5,89 (-4,51%)
ALT41 ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy) 100,66  zł -8,64 (-7,90%)
ALT26 ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (FIO Parasolowy) 111,94  zł -15,54 (-12,19%)
ING43 NN (L) Japonia (NN SFIO) 205,52  zł 29,88 (17,01%)
CAB39 Rockbridge FIO Akcji Lewarowany 972,73  zł 136,41 (16,31%)
PCS59A1 PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) 100,96  zł 13,61 (15,58%)
SKR54 Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) 122,55  zł -20,92 (-14,58%)
ALT41 ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy) 100,66  zł -18,09 (-15,23%)
ALT26 ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (FIO Parasolowy) 111,94  zł -30,16 (-21,22%)
PCS55A1 PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) 145,14  zł 48,74 (50,56%)
PCS55 PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) 142,04  zł 47,22 (49,80%)
SUP08_E Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) 130,85  € 31,83 (32,15%)
SEB21 Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) 65,24  zł -23,24 (-26,27%)
SPM18 Lartiq Polskie Perły FIZ 61,42  zł -31,52 (-33,91%)
GTI38 Inventum Premium SFIO (w likwidacji) -15,23  zł 449,44 (-96,72%)

Znajdź profil