REKLAMA

SYNTHAVERSE SA: Zawarcie aneksu do umowy o generalne wykonawstwo dotyczącej budowy Zakładu produkcyjnego Onko BCG

2023-11-06 23:35
publikacja
2023-11-06 23:35
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2023
Data sporządzenia: 2023-11-06
Skrócona nazwa emitenta
SYNTHAVERSE SA
Temat
Zawarcie aneksu do umowy o generalne wykonawstwo dotyczącej budowy Zakładu produkcyjnego Onko BCG
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Synthaverse S.A. (dalej: "Spółka", "Synthaverse” lub "Emitent”), niniejszym informuje o zawarciu w dniu 6 listopada 2023 r. aneksu do umowy o generalne wykonawstwo (dalej: „Aneks”) z Karmar S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Generalny Wykonawca”), o zawarciu której Emitent informował w rb 17/2022, dotyczącej budowy Zakładu produkcyjnego Onko BCG (dalej: „Umowa”).

Przedmiotem Aneksu jest potwierdzenie zmiany zakresu przedmiotu Umowy związanego z opracowanym zamiennym projektem wykonawczym przez Generalnego Wykonawcę w wyniku wprowadzonych zmian z inicjatywy Inwestora polegających na:
- maksymalizacji użyteczności i wydajności Zakładu produkcyjnego Onko BCG jako obiektu wielofunkcyjnego;
- uwolnieniu dodatkowej powierzchni pozwalającej na wprowadzenie nowych technologii lub produktów;
- wprowadzeniu udoskonalonych rozwiązań technologicznych w ramach inżynierii wartości (value engineering), pozwalających na optymalizację kosztów inwestycji;
- obniżenie kosztów eksploatacji obiektu po jego oddaniu do użytkowania.

Pozostałe istotne zmiany do Umowy wprowadzone Aneksem:
- wprowadzenie udoskonalonej technologii w zakresie namnażania bakterii (faza początkowa wytwarzania leku Onko BCG);
- zmiana terminu uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie na dzień 6 maja 2024 r. oraz odbioru końcowego na 1 lipca 2024 r.;
- zmniejszenie ryczałtowego wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy na 68 747 612,75 złotych netto (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset dwanaście złotych i 75/100);
- dostosowanie przyłączy oraz punktów styku instalacji budynkowych do urządzeń zakontraktowanych przez Synthaverse w ramach dostaw inwestorskich;
- wykonanie przez Generalnego Wykonawcę dodatkowego zakresu kwalifikacji i walidacji Zakładu produkcyjnego Onko BCG;
- wprowadzenie zapisów dodatkowo zabezpieczających Synthaverse w zakresie solidarnej odpowiedzialność wobec podwykonawców (dodatkowe gwarancje bankowe);
- zrzeczenie się przez Generalnego Wykonawcę możliwości dochodzenia dodatkowych roszczeń związanych m.in. z modyfikacjami zakresu przedmiotu umowy wprowadzonymi przez Synthaverse.

Wprowadzone zmiany pozostają w zgodzie z warunkami dotacji udzielonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (o zawarciu umowy o dofinansowanie Emitent informował rb 62/2021).

Celem projektu jest budowa zakładu produkcyjnego wyposażonego w komercyjną linię do wytwarzania leku Onko BCG, która będzie wynikiem wdrożenia prac B+R tj. technologii produkcji leku do immunoterapii raka pęcherza moczowego w oparciu o podszczep Moreau atenuowanych prątków BCG i oferowanie usługi wytwarzania produktu Onko BCG w oparciu o innowacyjny proces.

Projekt budowy zakładu produkcyjnego Onko BCG jest odrębną inwestycją od projektu „Centrum innowacji biotechnologicznych BCG” („CBR”), o którym Emitent informował w rb 81/2020 oraz 97/2020. Budowa CBR zwiększy konkurencyjność, jakość oraz bezpieczeństwo produktów Emitenta oraz umocni pozycję rynkową Spółki, zaś realizacja inwestycji Zakładu produkcyjnego Onko BCG skokowo zwiększy możliwości produkcyjne, a w konsekwencji sprzedażowe tego deficytowego preparatu.

Emitent należy do czołowych producentów i jest jednym z nielicznych w Europie wytwórców produktów leczniczych BCG.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-06 Mieczysław Starkowicz Prezes Zarządu
2023-11-06 Jakub Winkler Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki