REKLAMA

Promocje w hipotekach w cieniu topniejącej zdolności. Sprawdzamy propozycje banków

Michał Kisiel2022-07-05 06:00, akt.2022-07-05 09:50analityk Bankier.pl
publikacja
2022-07-05 06:00
aktualizacja
2022-07-05 09:50
Promocje w hipotekach w cieniu topniejącej zdolności. Sprawdzamy propozycje banków
Promocje w hipotekach w cieniu topniejącej zdolności. Sprawdzamy propozycje banków
fot. Wirestock Creators / / Shutterstock

Promocja na zdolność kredytową – taką propozycję zapewne z otwartymi ramionami przyjęliby dziś klienci rozważający zaciągnięcie kredytu. W ofertach banków akcje promocyjne dotyczą jednak warunków cenowych. Bankier.pl sprawdza, co znajduje się w lipcowym menu.

Nurkująca zdolność kredytowa to temat numer jeden dla osób, które rozglądają się obecnie po rynku w poszukiwaniu finansowania. Jak wskazywaliśmy w ostatniej edycji raportu HipoTracker Bankier.pl, w ciągu roku dostępna kwota dla klientów o przeciętnych dochodach spadła o połowę. Niepewność co do perspektyw gospodarki i, jak dotąd, brak głębszej korekty na rynku nieruchomości wraz ze spadającą zdolnością odpowiadają za kurczącą się sprzedaż kredytów hipotecznych. W czerwcu 2022 r. popyt na kredyty mieszkaniowe spadł o 59,9 proc., poinformowało Biuro Informacji Kredytowej.

W takim otoczeniu akcje promocyjne schodzą na dalszy plan, a ważniejsze dla klientów mogą okazać się kryteria oceny zdolności. W tej dziedzinie widać niewielkie zmiany w niektórych bankach, chociażby dotyczące akceptowania świadczenia 500+ jako elementu zwiększającego finansową wydolność wnioskującego.

W lipcu promocyjne oferty mają w swoim menu te same instytucje co w zeszłych miesiącach. Zmiany stawek miały raczej kosmetyczny charakter, ale warto odnotować, że marże na całym rynku znacząco spadły od początku roku.

Słoneczna wyprzedaż w ING Banku Śląskim

W ING Banku Śląskim do 17 lipca trwa akcja promocyjna pod hasłem „Słoneczna wyprzedaż”. Kwota kredytu hipotecznego objętego promocją musi mieścić się w przedziale od 100 tys. zł do 1,5 mln zł. Klient powinien także posiadać lub założyć przed podpisaniem umowy o finansowanie rachunek osobisty w banku z deklaracją comiesięcznych wpływów w kwocie 2 tys. zł. Dodatkowo co najmniej jedna osoba powinna zawrzeć umowę ubezpieczenia indywidualnego za pośrednictwem ING Banku Śląskiego. Wszyscy kredytobiorcy przez cały okres spłaty powinni także posiadać dostęp do systemu bankowości internetowej. Warunkiem dodatkowym uczestnictwa w promocji jest wyrażenie zgody na weryfikację behawioralną zwiększającą bezpieczeństwo korzystania z serwisu transakcyjnego.

Kredytobiorcy mogą wybierać pomiędzy dwoma wariantami kredytu hipotecznego ze zmiennym oprocentowaniem:

  • „Łatwy start” z marżą 1,65 pp. i prowizją 0 proc.;
  • „Lekka rata” z marżą 1,59 pp. i prowizją 0,75 proc.

Stawki są nieco niższe niż w obowiązującej do połowy czerwca poprzedniej akcji promocyjnej. W pierwszym wariancie marża wzrosła symbolicznie, o 0,01 pp. W drugim marża pozostała niezmieniona, ale spadła (o 0,25 pp.) prowizja.

Klienci ING mogą skorzystać także z okresowo stałego oprocentowania przez 5 lat. Na 1 lipca 2022 r. stawki wynoszą 8,74 proc. w wersji „Łatwy start” (bez prowizji) oraz 8,68 proc. w wariancie „Lekka rata” (z prowizją 0,75 proc.). W porównaniu ze stawkami obowiązującymi na 1 czerwca odnotowaliśmy wzrost o 0,45 pp. i 0,46 pp., spadła natomiast prowizja (o 0,25 pp.).

„Spełnij marzenia 7” w mBanku

Akcja promocyjna mBanku pod nazwą „Spełnij marzenia edycja 7” trwa do 31 lipca 2022 r. Warto podkreślić, że od kilku miesięcy bank stosuje nieco inne podejście do ustalania promocyjnych cenników – stawki ogłaszane są nie na cały okres trwania akcji, lecz na krótsze okresy. W maju bank dość radykalnie zmienił także warunki cenowe i od tego momentu promocyjne marże znajdują się grubo powyżej poziomu 2 pp.

Minimalna kwota kredytu wynosi 100 tys. zł. Bank nie pobiera prowizji za przyznanie finansowania. Klient musi przystąpić do ubezpieczenia na życie i opłacać składki przez co najmniej 5 lat. Składka pobierana jest co miesiąc w wysokości 0,045 proc. salda zadłużenia. Warunki akcji są zróżnicowane w zależności od statusu klienta.

Do segmentu Intensive zaliczani będą nowi i obecni klienci, którzy przez 5 lat od uruchomienia pierwszej transzy kredytu spełniać będą następujące warunki:

  • przystąpią do ubezpieczenia na życie,
  • posiadają rachunek osobisty mKonto Intensive, na który wpływa co najmniej 7 tys. zł miesięcznie i z którego spłacana będzie rata,
  • wykonają minimum 15 transakcji płatniczych (kartą lub zbliżeniowo telefonem) w miesiącu.

Klienci z segmentu Intensive mogą liczyć na stawki marży wynoszące: 2,21 pp. (dla LTV równego 80 proc. lub mniejszego) i 2,71 pp. (dla LTV powyżej 80 proc.).

Do segmentu Active zaliczani będą nowi i obecni klienci, którzy przez 5 lat od uruchomienia pierwszej transzy kredytu spełniać będą następujące warunki:

  • przystąpią do ubezpieczenia na życie,
  • posiadają rachunek osobisty, na który wpływa co najmniej 5 tys. zł miesięcznie,
  • wykonają minimum 15 transakcji płatniczych (kartą lub zbliżeniowo telefonem) w miesiącu.

Klienci Active mogą liczyć na promocyjne stawki marży kredytu hipotecznego, które wynoszą odpowiednio 2,41 pp. (dla wkładu własnego co najmniej równego 20 proc.) i 2,91 pp. (niższy wkład własny).

Osoby, które nie są klientami banku lub nie należą do segmentu Active lub Intensive, mogą liczyć na marżę obniżoną do poziomu:

  • 2,51 pp. – przy wkładzie własnym równym co najmniej 20 proc.,
  • 3,01 pp. – przy wkładzie własnym poniżej 20 proc.

Warunkiem skorzystania z promocji jest wpływ na dowolny rachunek w mBanku kwoty odpowiadającej co najmniej dwukrotności raty i posiadanie ubezpieczenia na życie. Wymagania są sprawdzane przez bank co pół roku. Ich niespełnienie oznacza wzrost marży o 1,5 pp.

Promocja dla kredytów z okresowo stałym oprocentowaniem w mBanku

„Wymarzone m z okresowo stałym oprocentowaniem edycja 9” – taką nazwę nosi akcja promocyjna kredytów ze stałą stopą w mBanku, która trwa do 31 lipca 2022 r. Również w tym przypadku występują 3 warianty stawek, a wymagania są analogiczne jak w promocji „zmiennoprocentowej”.

Kredytobiorcy z grupy Intensive mogą liczyć na promocyjne, niższe o 2 pp. od standardowego oprocentowanie w pierwszych 5 latach spłaty. Wynosi ono 10,20 proc. dla kredytów z wkładem własnym równym 20 proc. lub wyższym oraz 10,70 proc. dla pozostałych zobowiązań.

Kredytobiorcy Active otrzymują nieco mniej atrakcyjną propozycję. W pierwszych 5 latach oprocentowanie wynosić będzie 10,40 proc. (dla wkładu co najmniej 20 proc.) lub 10,90 proc. (dla niższego wkładu własnego).

Dla pozostałych grup klientów promocyjne oprocentowanie wyniesie 10,50 proc. (przy wkładzie własnym co najmniej 20 proc.) lub 11 proc. (niższy wkład własny).

Ostatnia aktualizacja cennika promocyjnego dla kredytów hipotecznych ze okresowo stałym oprocentowaniem miała miejsce 22 czerwca. Stawki wzrosły o 0,75 pp.

Promocyjne opcje w PKO BP

PKO Bank Polski przygotował kilka specjalnych promocyjnych ofert dla kredytobiorców hipotecznych. Wybierający ubezpieczenie na życie lub ubezpieczenie od utraty pracy mogą liczyć na zerową stawkę prowizji. Klienci posiadający "Kartę Dużej Rodziny" otrzymają propozycję prowizji obniżonej o połowę w stosunku do standardowej oferty. Do 31 sierpnia 2022 r. niższe jest także o 0,5 pp. oprocentowanie kredytów z okresowo stałą stawką.

W ofercie Własny Kąt Pakiet, przy skorzystaniu z rachunku osobistego, ubezpieczenia utraty pracy na 4 lata, karty kredytowej lub ubezpieczenia na życie, w pierwszym roku marża jest obniżona do poziomu 1,1 pp.

W Banku BPS trwa promocja „Intensywnie Zielona”

Bank BPS kontynuuje akcję pod nazwą „Intensywnie Zielona”. Promocyjne warunki dostępne są do odwołania, ale nie dłużej niż do 30 września 2022 r. Kredytodawca proponuje kilka wariantów oferty, w tym specjalny bonus dla kupujących lub budujących nieruchomość, której roczne zapotrzebowanie na energię (do ogrzewania i wentylacji) nie przekracza 40 kWh/m kw.

W pierwszym scenariuszu wymagane jest posiadanie przez cały okres kredytowania konta osobistego VIP Konto i wykupienie pakietu ubezpieczenia nieruchomości. Marża wynosi 1,87 pp., a prowizja 0 proc.

W drugim scenariuszu dodatkowym wymaganiem jest posiadanie przez cały okres kredytowania karty kredytowej Mastercard World. Marża wynosi 1,77 pp., a prowizja 0 proc.

W trzecim scenariuszu dodatkowo kredytobiorca opłaca ubezpieczenie na życie z oferty banku przez minimum pięć lat. Marża kredytowa wynosi 1,67 pp., a prowizja 0 proc.

Ekologiczny bonus to zerowe oprocentowanie przez pierwsze pół roku kredytowania oraz zerowa prowizja i marża na poziomie 1,67 pp. Można z niego skorzystać przy wymaganiach takich jak w trzecim z wymienionych wyżej scenariuszy (konto, karta kredytowa, ubezpieczenia nieruchomości i na życie).

Kredytobiorcy mogą także skorzystać z ofert z okresowo stałym przez 5 lat oprocentowaniem. Stawki wynoszą odpowiednio dla trzech wymienionych scenariuszy 8,85 proc., 8,75 proc. i 8,65 proc. W porównaniu z warunkami dostępnymi na początku czerwca odnotowaliśmy wzrost o 0,44 pp.

Alior Bank – promocje dla wybranych miast

Alior Bank przed trzema miesiącami poszerzył nieco zestaw promocji. Do akcji „Własne M w stolicy i okolicy” dołączyła promocja „Własne M w Krakowie i okolicy”. Klienci nabywający nieruchomości w wymienionych miastach oraz kilkunastu gminach i powiatach w aglomeracjach warszawskiej i krakowskiej mogą liczyć na specjalne warunki finansowania.

Minimalna kwota kredytu to 100 tys. zł, a maksymalna – 3 mln zł. Bank nie pobiera prowizji za przyznanie finansowania i nie podwyższa marży w okresie oczekiwania na wpis hipoteki do księgi wieczystej, ponadto nie jest wymagany dodatkowy cross sell tj. zakup ubezpieczenia na życie. Wnoszący wkład własny w wysokości przekraczającej 20 proc. mogą liczyć na marżę na poziomie 1,99 pp. Dla pozostałych kredytobiorców stawka wynosi 2,19 pp. Dostępny jest również wariant kredytu z okresowo stałym oprocentowaniem przez 7 lat.

Bank Pekao – oferta specjalna do końca lipca

Do 31 lipca w Banku Pekao można skorzystać ze specjalnych warunków kredytowania w dwóch wariantach. W opcji z ubezpieczeniem spłaty wymaganym przez 4 lata prowizja wynosi od 0 proc. (przy standardowej marży), a minimalna stawka marży 1,79 pp.

Kredyt hipoteczny bez ubezpieczenia dostępny jest z prowizją zaczynającą się od stawki 1,99 proc. oraz marżą od 1,94 pp.

Źródło:
Michał Kisiel
Michał Kisiel
analityk Bankier.pl

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z psychologią finansów, analizuje jak płacą i zadłużają się Polacy. Doktor nauk ekonomicznych, zwolennik idei społeczeństwa bez gotówki. Pomysłodawca finansowego eksperymentu "2 tygodnie bez portfela", w ramach którego banknoty i karty płatnicze zamienił na smartfona.

Tematy
Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Komentarze (93)

dodaj komentarz
marek1992
Z cyklu deweloperzy nigdy nie będą zajmowali się wynajmem...

https://www.urbanity.pl/wielkopolskie/poznan/mieszkania-na-wynajem-w-poznaniu-pierwsza-tego-typu-inwestycja-trei-real-estate-poland,w21600

https://vantage-sa.pl/start-budowy-w-poznaniu/

ketevan
Mareczku, to wynajmuj. Na liczniku nadal 266, a miało schodzić na pniu.

https://panoramiqa.pl/mieszkania
kazikwaw
I bardzo dobrze, niech budują – trzymam kciuki. Większa podaż to niższe ceny*. Nie ma znaczenia czy to mieszkania, ropa, gaz, stal, złoto, pszenica itd. ;-)

*ceteris paribus
marek1992 odpowiada ketevan
nie miało schodzić na pniu tylko miało podobno tanieć na pniu.
ketevan
Dlaczego mieszkań nikt już nie kupuje? Bo Monopoly nabija 4 komentarze na minutę. Potencjalni kupcy nie są nawet w stanie oderwać wzroku od naganiania.
szprotkafinansjery
No niestety, tacy szkodnicy tylko psują klimat inwestycyjny. Ludzie mają wrażenie że to jakiś naganiacz
trolley odpowiada szprotkafinansjery
nie dość że naganiacz to jeszcze wydaje się być tanim naganiaczem bo wybitnie błyskotliwy to on nie jest hehe
monopoly_man
Odpowiedź dla kazikaw - część 1

***

Widziałem co wczoraj pisałeś ale dobrze, walczmy dalej
monopoly_man
Znów wczoraj nie podjąłeś rękawicy ;-)
1. „Przeludnienie” nie musi wskazywać jednoznacznie na wzrost popytu – chęć zakupu większego mieszkania (z większą ilością izb/m2 na osobę) pozostawi na rynku wcześniej zajmowane (popyt zwiększy się o 1, podobnie, jak podaż).

Według mnie bardzo szybko załatwia ten temat prosty przykład:
Znów wczoraj nie podjąłeś rękawicy ;-)
1. „Przeludnienie” nie musi wskazywać jednoznacznie na wzrost popytu – chęć zakupu większego mieszkania (z większą ilością izb/m2 na osobę) pozostawi na rynku wcześniej zajmowane (popyt zwiększy się o 1, podobnie, jak podaż).

Według mnie bardzo szybko załatwia ten temat prosty przykład: W danym mieszkaniu znajduje się gospodarstwo domowe liczące 6 osób. Mieszkanie to ma 4 pokoje. Z tego mieszkania wyprowadzają się 2 osoby i kupują mieszkanie 2 pokojowe. W mieszkaniu 4 pokojowym pozostają 4 osoby. Popyt na mieszkania się zwiększył.


2. To, że przez naszą granicę jak podajesz przejechało 4,4 mln obywateli Ukrainy, nie oznacza, że tulu u nas przebywa – info ze stron rządowych jest takie ( https://dane.gov.pl/pl/dataset/2715/resource/39570/table ), że zarejestrowanych jest ok. 1,2 mln osób, z czego ok. 40% w wieku nie większym, niż 16 lat. Ok. 70% osób stanowią kobiety. Poza tym zdecydowana większość chce wrócić do siebie.

Tak, część osób pojedzie dalej ale określony odsetek osób pozostaje. Jest to pewien wskaźnik nie wiem czy akurat 30% około tak jak tutaj piszesz. Nie każdy Ukrainiec się rejestruje. Po co miałby się ktoś z kasą rejestrować tutaj w Polsce? Ja bym tego nie robił bo byłoby to zbędne dla mnie. Zresztą ta liczba będzie mogła mocno wzrosnąć jeżeli Rosja przejmie większą część Ukrainy bądź zaatakuje inne nienatowskie państwo.


3. Obecnie najem (dla nowych inwestycji) daje stopę zwrotu gorszą, niż przeciętna lokata czy obligacje. Czasem trzeba do tego najmu dopłacać, o czym świadczą dane z ostatniego raportu NBP: Zwrot z kapitału własnego (ROE w %) z inwestycji w mieszkanie w pełni finansowanej gotówką (LTV = 0%): Warszawa: 3,1%. Zwrot z kapitału własnego (ROE w %) z inwestycji w mieszkanie przy zastosowaniu dźwigni finansowej (LTV = 50%) oraz (LTV = 80%), odpowiednio: 0,3% oraz -7,8% (tak, to nie błąd – wartość ujemna; mieszkanie przynosi stratę netto).
Może i te wskaźniki o których tutaj piszesz są przyjmowane średnio dla nietrafionej inwestycji. Nie każdy zakup nieruchomości się opłaci ja tego nie twierdzę. Musi być to dobra lokalizacja, najlepiej w nowym budownictwie i tak dalej. Nie twierdzę, że na każdym nieruchu w Polsce jest ogromna stopa zwrotu. To tak jak z lokatami są na 6% ale są i nadal na 1%. Natomiast twierdzę, że wolałbym zainwestować w nierucha niż trzymać pieniądze na lokacie. Akcje to hazard – raz mogą wzrosnąć, żeby następnego dnia spaść o więcej. Nawet dokunując świetnej analizy technicznej oraz fundamentalnej. Nikt tego nie przewidzi. Obligacje? Z oprocentowaniem takim samym jak lokaty. Głupota. Plus jeszcze uwzględniając ryzyko prawne i niewypłacalności. Można tych pieniędzy tez nie odzyskać nigdy. I tak dalej.

4. Nie ma to przełożenia na rynek wtórny.
Ale patrzymy na cały rynek nieruchomości a nie tylko na rynek wtórny. Ponadto, rynek pierwotny wpływa mocno na rynek wtórny i odwrotnie.

5. Podaj dane ile w ostatnich latach fundusze kupiły nieruchomości w Polsce. Przypominam, że lokali mieszkalnych jest u nas ok. 15,3 mln. Podaj ile mieszkań musiałoby powstać w Polsce, aby udział funduszy w strukturze właścicieli nieruchomości był na poziomie niemieckim.
https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,28643706,mieszkania-na-wynajem-od-deweloperow-i-globalnych-funduszy-chca.html
http://www.polskieradio.pl/7/129/Artykul/2955070,Zagraniczne-fundusze-wykupuja-polskie-mieszkania-Jaki-ma-to-wplyw-na-cene-nieruchomosci
https://bezprawnik.pl/zagraniczne-fundusze-wykupuja-mieszkania/

Dane konkretne jeszcze odnajdę (bo byłyby pewnie dostępne w danych GUS czy innych ale trzeba to jeszcze odszukać) aczkolwiek tendencja jest taka, ze te zagraniczne korporacje i fundusze wejdą na rynek w PL bo tak to się dzieje w państwach członkowskich UE. Polityka jest taka, że ludzie mają wynajmować od korporacji i nie mieć własności. Zawirowania na rynku mają temu właśnie służyć i po to tworzy się atmosferę strachu.

6. Skąd przekonanie, że jak „dziś kupisz za 10k PLN a za pół roku sprzedaż za 11k PLN”? Warszawa, rynek wtórny: IIIQ.2008: 9.137 zł/m2, IQ.2013: 6.687 zł/m2 (spadek o ponad 1/4). Dzisiaj bliżej nam do tego scenariusza.

Czy po wzrostach o 200% gdy ceny spadną o 1/4 nadal będą niskie czy wysokie? Czy później nie wzrosną przypadkiem?

7. To nie są dobra tego samego rodzaju.
Są – bez mieszkania czy domu nie da się żyć. Jest się wykluczonym społecznie. Mieszka pod mostem. I wtedy nic nie pomoże czy talerz zupy czy piękne auto. To podstawowe dobro.

8. Obecne preferencje ulegają zmianom ( https://alebank.pl/czynsze-za-wynajem-spadaja-mieszkania-drozeja-a-mlodzi-polacy-wola-wynajmowac-niz-kupowac/ ). Zwłaszcza teraz, kiedy wynajem jest tańszy, niż zakup mieszkania i opłacanie miesięcznej raty ;-)
Tak ale czy wynajem nie generuje i tak popytu? Tak jak pisałem wcześniej zmienia się struktura – będzie miał własności więcej najmu ale ceny i tak zostaną wysokie.

9. Pod warunkiem, że ceny nieruchomości będą rosły, a kredytobiorcy będą nadążać za wzrostem rat kredytów.
Zgadzam się.

10. „Dobre lokalizacje” będą „wchodzić” jako podaż wraz z wymieraniem kolejnych wyżów demograficznych.
I będą wyburzać te stare bloki by budować nowe o wyższej cenie. A ludzie będą je kupować i koło się zamknie czyli wysoka cena i niska podaż.
kazikwaw odpowiada monopoly_man
To czekam na kolejną część i wtedy z przyjemnością się do tego odniosę :-)

Powiązane: Mieszkanie na kredyt

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki