Kalkulator zdolności kredytowej

Kalkulator służy do określenia bezpiecznej kwoty kredytów na jakie nas stać. Oblicz miesięczną ratę kredytu, który planujesz wziąć i zobacz czy Twoje zarobki są wystarczające. Dopasuj wielkość kredytu do Twojego budżetu domowego.

? dochód miesięczny brutto wynikający z wykonanej pracy lub innych, udokumentowanych źródeł
? wszelkie opłaty związane z użytkownikiem lokalu, np. opłata czynszowa, gaz, telefon, energia, itp.
? wydatki na żywność, odzież, itp.
? polisy na życie, od nieszczęśliwych wypadków, ubezp. mieszkania
? jeżeli są spłacane kredyty w innych bankach
? np. utrzymanie samochodu
? oprocentowanie w skali roku %
? ogólny okres kredytowania w miesiącach
Wysokość raty kredytu stała rata kredytowa zawierająca spłatę kredytu i odsetek płacona miesięcznie 500.00
Kwota kredytu kwota, na jaką może być udzielony kredyt 5627.54

Zdolność kredytowa jest jednym z podstawowych czynników decydujących o tym, czy kredytobiorcy zostanie przyznany kredyt. Jej ocena jest ważna nie tylko w przypadku dużych kredytów hipotecznych, ale również innych zobowiązań, w tym kredytów gotówkowych.

Co wpływa na zdolność kredytową?

Każdy bank podchodzi do tego zagadnienia na swój sposób. Istnieje jednak zestaw cech idealnego klienta, który znacznie poprawia jego ocenę i umożliwia uzyskanie kredytu w wymaganej wysokości. Pod uwagę bierze się przede wszystkim:

  • Miesięczny dochód
  • Inne zobowiązania, w tym inne kredyty w banku
  • Stan cywilny, sytuację rodzinną
  • Wykształcenie, doświadczenie zawodowe
  • Ponoszone wydatki, w tym przede wszystkim koszty utrzymania
  • Posiadany majątek
  • Źródła dochodu

Liczy się również kredyt

Olbrzymie znaczenie w procesie oceny zdolności kredytowej będą miały również informacje na temat samego kredytu. Ten czynnik odgrywa szczególną rolę w przypadku kredytu hipotecznego, który co do zasady wiąże się z długim okresem spłaty i wysoką kwotą zobowiązania. W tym czasie może wydarzyć się wiele sytuacji, które mogą potencjalnie utrudnić dłużnikowi wywiązywanie się ze swoich zobowiązań. Poszczególne warunki kredytu hipotecznego przełożą się więc na ogólną zdolność kredytową.

Oprocentowanie kredytu

Najpopularniejsze na polskim rynku bankowym raty stałe zakładają, że przez cały okres spłaty raty będą utrzymywać się na równym poziomie (chyba że dojdzie do zmiany stóp procentowych, które są jednym ze składników oprocentowania). Kredytobiorcy mogą również wybrać raty malejące, które co prawda wiążą się w pierwszym okresie z koniecznością regulowania większych miesięcznych należności, jednak długofalowo przekładają się na wymierne oszczędności. Niestety – raty malejące wymagają co do zasady wyższej zdolności kredytowej. W banku można więc spotkać się z decyzją odmowną pomimo tego, że zdaniem analityków kredytobiorca mógłby poradzić sobie ze spłatą kredytu w ratach równych.

Okres spłaty

Podstawą określenia zdolności kredytowej jest dostosowanie wysokości raty do osiąganych miesięcznych dochodów. Podobnie jak w przypadku raty malejącej – również krótszy okres kredytowania przekłada się na obniżenie łącznej wartości kredytu, jest jednak dużo bardziej obciążający dla portfela w krótszym ujęciu czasowym. Jeżeli zdolność kredytowa jest za niska, warto więc wydłużyć okres spłaty. Co prawda zwiększy to ogólne koszty, jednak może zaważyć na uzyskaniu pozytywnej decyzji. Warto również pamiętać, że kredyt można zawsze spłacić wcześniej. Dobrym sposobem może okazać się regularna nadpłata.

Kalkulator zdolności kredytowej

Kalkulator służy do określenia bezpiecznej kwoty kredytów, na jakie nas stać. Oblicz miesięczną ratę kredytu, który planujesz wziąć i zobacz, czy Twoje zarobki są wystarczające. Dopasuj wielkość kredytu to Twojego budżetu domowego.

Zanim bank udzieli kredytu, szczegółowo przygląda się finansom klienta. Od dochodów odejmuje się zazwyczaj wszelkie stałe koszty związane z utrzymaniem i regularnymi zobowiązaniami. W ten sposób ocenia się:

  • jak wysoka może być rata kredytowa,
  • ile pieniędzy można bezpiecznie pożyczyć klientowi.

Kalkulator zdolności kredytowej Bankier.pl pozwala oszacować zdolność kredytową i spojrzeć oczyma banku na nasz domowy budżet.

Kalkulator przed kredytem

Z kalkulatora zdolności kredytowej warto skorzystać jeszcze przed rozpoczęciem poszukiwań odpowiedniego kredytu. Wskazany wynik pomoże ocenić, czy ubieganie się o kredyt w konkretnym momencie ma sens. Jeżeli jego wskazania znacznie odbiegają od oczekiwań, warto pomyśleć nad zmianą swoich przyzwyczajeń finansowych, wprowadzić konieczne zmiany i rozpocząć starania o kredyt hipoteczny w tym momencie, w którym będzie to najbardziej korzystne.

Jak zwiększyć zdolność kredytową?

Jeżeli obliczenia przeprowadzone w kalkulatorze zdolności kredytowej wskazują, że bieżąca sytuacja finansowa nie pozwoli na uzyskanie kredytu we wnioskowanej wysokości, nie należy się załamywać rąk. Istnieją sprawdzone sposoby na poprawę zdolności kredytowej. Przede wszystkim warto uporządkować swoje finanse. Wypracowanie poduszki bezpieczeństwa oraz oszczędności polepszy sytuację w oczach banku, da także większy komfort podczas samej spłaty. Oprócz tego warto skupić się na kilku czynnikach, na które mamy duży wpływ.

Wiarygodne zarobki

W banku szczególnie przychylnie spogląda się na klientów, którzy mogą pochwalić się posiadaniem umowy o pracę na czas nieokreślony. Nie oznacza to wprawdzie, że szansy na kredyt, nawet kredyt hipoteczny, są pozbawione osoby zatrudnione np. na podstawie umów cywilnoprawnych lub czas określony. Warto jednak negocjować z pracodawcą i maksymalnie wydłużyć termin obowiązywania umowy. Dobrym prognostykiem będzie również uzyskanie dodatkowego źródła dochodu.

Pozbycie się zadłużenia

Przed oceną zdolności kredytowej warto również pozbyć się zbędnego zadłużenia. Do tego zaliczamy nie tylko aktywne kredyty i pożyczki, ale również np. karty kredytowe lub limity kart debetowych. Pozbycie się ich i spłacenie większych zobowiązań przełoży się na wartość, która pojawi się w kalkulatorze zdolności kredytowej. Zapewni również większą stabilizacją budżetu.

Kredyt dla singla – czy to możliwe?

 

Inną kwestią, która podlega skrupulatnej ocenie banków, jest sytuacja osobista kredytobiorcy. Większą zdolnością kredytową wykażą się pary: mogą pochwalić się nie tylko – w większości przypadków – większym sumarycznym dochodem, ale również niezależnymi źródłami jego otrzymywania. Poza tym jeżeli o kredyt wnioskuje więcej osób, według banku daje to większe szanse na to, że zobowiązanie zostanie uregulowane zgodnie z postanowieniami umowy kredytowej. W przypadku singla większość banków będzie wymagać dodatkowych ubezpieczeń, jak np. ubezpieczenia od utraty pracy. Łączna zdolność kredytowa może dodatkowo ulec obniżeniu. Dobrym pomysłem może okazać się np. znalezienie współkredytobiorcy. Wbrew pozorom nie musi być nim osoba spokrewniona – warto poprosić o to partnera lub przyjaciół, którzy mogą pochwalić się wysoką zdolnością kredytową. 

Zobacz też:

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl