REKLAMA
BADANIE

PZU SA: Korekta raportu bieżącego nr 1/2023

2023-01-09 14:34
publikacja
2023-01-09 14:34
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skorygowane_zawiadomienie_PTE_Allianz_Polska_S.A..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2023 K
Data sporządzenia: 2023-01-09
Skrócona nazwa emitenta
PZU SA
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 1/2023
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W związku z przekazaniem przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. („PTE Allianz Polska S.A.”) korekty zawiadomienia dotyczącego zwiększenia udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („PZU SA, „Spółka”) powyżej 5% łącznie przez fundusze zarządzane przez PTE Allianz Polska S.A., tj. Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny, Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny oraz Drugi Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny, Zarząd PZU SA przekazuje w załączeniu otrzymane skorygowane zawiadomienie, które stanowi załącznik do raportu bieżącego nr 1/2023 z dnia 5 stycznia 2023 r.

Z treści przekazanego Spółce skorygowanego zawiadomienia, wynika, że korekta dotyczy jedynie wskazanej w zawiadomieniu podstawy prawnej. Pozostałe informacje wskazane w zawiadomieniu nie uległy zmianie.

Podstawa prawna: § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Skorygowane zawiadomienie PTE Allianz Polska S.A..pdfSkorygowane zawiadomienie PTE Allianz Polska S.A..pdf Skorygowane zawiadomienie przekazane przez PTE Allianz Polska S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-09 Monika Guzek Dyrektor Biura Compliance - Pełnomocnik Zarządu ds. realizacji giełdowych obowiązków informacyjnych Monika Guzek
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki