PROCAD S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

2020-06-03 20:38
publikacja
2020-06-03 20:38
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_biezacy_nr_9_na_2020_zwolanie_ZWZ_ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport_biezacy_nr_9_na_2020_zalacznik_-_projekty_uchwal_na_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport_biezacy_nr_9_na_2020_zalacznik_-_Zgloszenie_Akcjonariusza_zamiaru_zdalnego_uczestnictwa_w_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-03
Skrócona nazwa emitenta
PROCAD S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PROCAD SA z siedzibą w Gdańsku informuje, iż na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29 czerwca 2020 roku, na godzinę 13:00 w Gdańsku, przy ul. Kartuskiej 215, postanawiając jednocześnie, że możliwy jest zarówno udział osobisty w Walnym Zgromadzeniu jak i udział zdalny oraz zdalne głosowanie.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA oraz projekty uchwał są zawarte w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 19 ust.1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Raport biezacy nr 9 na 2020 zwolanie ZWZ ogloszenie o zwolaniu ZWZ.pdfRaport biezacy nr 9 na 2020 zwolanie ZWZ ogloszenie o zwolaniu ZWZ.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ PROCAD SA
Raport biezacy nr 9 na 2020 zalacznik - projekty uchwal na ZWZ.pdfRaport biezacy nr 9 na 2020 zalacznik - projekty uchwal na ZWZ.pdf Projekty uchwał na ZWZ PROCAD SA
Raport biezacy nr 9 na 2020 zalacznik - Zgloszenie Akcjonariusza zamiaru zdalnego uczestnictwa w ZWZ.pdfRaport biezacy nr 9 na 2020 zalacznik - Zgloszenie Akcjonariusza zamiaru zdalnego uczestnictwa w ZWZ.pdf Formularz zgłoszenia zdalnego udziału w ZWZ PROCAD SA

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-03 Jarosław Jarzyński Prezes Zarządu
2020-06-03 Maciej Horeczy Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki