REKLAMA

PCC EXOL S.A.: Odnowienie umowy kredytowej

2023-06-23 16:13
publikacja
2023-06-23 16:13
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2023
Data sporządzenia: 2023-06-23
Skrócona nazwa emitenta
PCC EXOL S.A.
Temat
Odnowienie umowy kredytowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 23 czerwca 2023 roku zawarty został aneks do umowy kredytowej o linię wielocelową (dalej: „Aneks”), zawartej z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "BOŚ") w dniu 19.08.2014 r. na okres do dnia 29.06.2024 r. (dalej: „Umowa”), zgodnie z raportem bieżącym Spółki nr z 23/2014 z dnia 20.08.2014 r. oraz nr 20/2019 z dnia 24.06.2019 r.

Zgodnie z Aneksem, czas obowiązywania Umowy został przedłużony do dnia 27.06.2028 r. oraz z zakresu zabezpieczeń wyłączona została hipoteka oraz zastaw rejestrowy, ustanowione na zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w postaci Wydziałów Produkcji Etoksylatów ETE-2, położonego w Płocku. Pozostałe istotne warunki Umowy, w tym wysokość limitu w kwocie 50 mln zł, nie ulegają zmianie. Jednocześnie będą obowiązywały pozostałe zabezpieczenia udzielone przez Spółkę na rzecz BOŚ w postaci ograniczonych praw rzeczowych, tj. zastaw rejestrowy do kwoty 125 mln zł oraz hipoteka umowna łączna do kwoty 75 mln zł, ustanowione na zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa Spółki w postaci Wydziałów Produkcji: Siarczanowanych ETS i Etoksylatów ETE-1, położonych w Brzegu Dolnym.

Łączna wartość ewidencyjna obciążanych aktywów Spółki wynosi ok. 169 mln zł, w tym grunty, budynki i budowle ok. 96 mln oraz urządzenia i maszyny ok. 73 mln zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-06-23 Rafał Zdon Wiceprezes Zarządu
2023-06-23 Natalia Rajczyk-Obierec Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki