REKLAMA

OEX: Ostateczne rozliczenie transakcji nabycia ArchiDoc S.A.

2018-04-24 19:34
publikacja
2018-04-24 19:34
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2018
Data sporządzenia: 2018-04-24
Skrócona nazwa emitenta
OEX
Temat
Ostateczne rozliczenie transakcji nabycia ArchiDoc S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), zgodnie z art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2016 z dnia 21 września 2016 r. i raportu bieżącego nr 52/2016 z dnia 21 listopada 2016 r. dotyczących odpowiednio zawarcia umowy przedwstępnej sprzedaży akcji ArchiDoc S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej: „ArchiDoc”) oraz zawarcia aneksu do przedmiotowej umowy przedwstępnej, a także w związku z raportem bieżącym nr 4/2017 z dnia 19 stycznia 2017 r. dotyczącym zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży 100% akcji ArchiDoc przez Teronita Holdings Limited z siedzibą w Larnace na rzecz Spółki (dalej „umowa przyrzeczona”), niniejszym informuje, iż w dniu 24 kwietnia 2018 r. został podpisany aneks do umowy przyrzeczonej, potwierdzający łączną wartość dopłat do ceny, ustaloną zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w umowie przyrzeczonej i uzależnioną od parametrów finansowych osiągniętych przez ArchiDoc w latach 2016 i 2017, wynoszącą 28.081.335,20 PLN (dwadzieścia osiem milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści pięć złotych i 20/100). Tym samym łączna wartość ceny nabycia 100% akcji ArchiDoc przez Spółkę, z uwzględnieniem dopłat, o których mowa powyżej, wynosi 45.942.335,20 PLN (czterdzieści pięć milionów dziewięćset czterdzieści dwa tysiące trzysta trzydzieści pięć złotych i 20/100). Źródłem finansowania w/w dopłat do ceny będzie kredyt terminowy, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 40/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. Zarząd spodziewa się, że uruchomienie środków z tego kredytu i zapłata dopłat na rzecz sprzedającego nastąpi do dnia 15 maja 2018 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-04-24 Robert Krasowski członek zarządu
2018-04-24 Tomasz Słowiński członek zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki