REKLAMA

NPL NOVA S.A.: Rekomendacja Zarządu NPL NOVA S.A. w sprawie wypłaty dywidendy

2021-07-27 11:54
publikacja
2021-07-27 11:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Uchwala_Zarzadu_NPL_NOVA_SA_z_dn_26_07_2021_-_rekomendacja_dot_dywidendy.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-27
Skrócona nazwa emitenta
NPL NOVA S.A.
Temat
Rekomendacja Zarządu NPL NOVA S.A. w sprawie wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd NPL NOVA S.A. informuje, że w dniu 26 lipca 2021 r. podjął uchwałę nr 01/26.07.2021 w przedmiocie zwrócenia się do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z rekomendacją przeznaczenia do podziału między akcjonariuszy Spółki kwoty 6.513.600,00 zł (sześć milionów pięćset trzynaście tysięcy sześćset złotych i zero groszy). Oznacza to, że dywidenda na 1 akcję Spółki wynosić będzie 1,77 zł (słownie: jeden złoty siedemdziesiąt siedem groszy).

Zarząd Spółki zaproponował ustalenie dnia dywidendy na 19 października 2021 r., a dnia wypłaty dywidendy na 15 listopada 2021 r.

Uzasadnienie rekomendacji zawarto w uchwale Zarządu, która stanowi załącznik do niniejszego raportu. Rekomendacja odpowiada projektowi uchwały nr 05/18.08.2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, załączonej do raportu bieżącego nr RB 23/2021.

Zarząd Spółki informuje, iż rekomendacja Zarządu została skierowana do Rady Nadzorczej Spółki, która w dniu 27 lipca 2021 r. wydała pozytywną opinię w tym przedmiocie.

Ostateczną decyzję dotyczącą wypłaty dywidendy podejmie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 18 sierpnia 2021 r.

Podstawa prawna: art. 17 MAR – informacje poufne
Załączniki
Plik Opis
Uchwała Zarządu NPL NOVA SA z dn 26 07 2021 - rekomendacja dot dywidendy.pdfUchwała Zarządu NPL NOVA SA z dn 26 07 2021 - rekomendacja dot dywidendy.pdf Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-27 Michał Kolmasiak Prazes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki