REKLAMA

MASTER PHARM S.A.: Informacja o złożonych ofertach sprzedaży akcji

2021-08-27 17:13
publikacja
2021-08-27 17:13
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2021
Data sporządzenia: 2021-08-27
Skrócona nazwa emitenta
MASTER PHARM S.A.
Temat
Informacja o złożonych ofertach sprzedaży akcji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Master Pharm Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi („Spółka” lub „Emitent”), w związku z podjęciem uchwały Zarządu o przeprowadzeniu skupu akcji własnych Spółki i ogłoszeniem zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Emitenta, o którym mowa w raporcie bieżącym Spółki 14/2021 z dnia 13 sierpnia 2021 roku („Zaproszenie”), niniejszym informuje, że powziął informację, że w odpowiedzi na Zaproszenie zostało złożonych 21 (dwadzieścia jeden) ofert sprzedaży akcji na łączną liczbę 1.154.974 (jeden milion sto pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt cztery) akcji, tj. około 51,11% (pięćdziesiąt jeden procent 11/100) liczby akcji objętych Zaproszeniem (liczba akcji objętych Zaproszeniem wynosiła 2.260.000), oraz około 5,37% (pięć procent 37/100) wszystkich akcji Spółki.

Zawarcie oraz rozliczenie transakcji nabycia akcji objętych Zaproszeniem nastąpi w dniu 30 sierpnia 2021 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-27 Jacek Franasik Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki