Skorzystaj z pomocy eksperta

Dziękujemy!
Paweł Łaniewski
Redaktor SMART Bankier.pl


Epidemia koronawirusa może w szczególny sposób dotknąć kredytobiorców spłacających swoje zobowiązania. Specjalne propozycje przygotowały wszystkie banki, w tym bank BPH.

Pojawiające się w mediach informacje nie dają powodów do optymizmu. Na dobrą sprawię nie wiemy jeszcze, jak bardzo koronawirus wpłynie na gospodarkę i nasze finanse oraz w jakim stopniu będą je w stanie ochronić rządowe programy, takie jak tarcza antykryzysowa. Trudne położenie konsumentów dostrzegły również banki zrzeszone w Związku Banków Polskich. Bardzo szybko podjęły rozmowy nad wprowadzeniem programu, który ulży najbardziej eksponowanej na zagrożenia grupie konsumentów, a więc kredytobiorcom. Choć cel jest taki sam, instytucje różnie podchodzą do tego zagadnienia. Swoją ofertę w takim zakresie przedstawił również bank BPH.

Przerwa w spłacie kredytu w BPH. Propozycje w związku z epidemią SARS-CoV-2 (fot. REUTERS/Kacper Pempel / FORUM)

Przerwa w spłacie kredytu w BPH

Podstawową propozycją banku BPH dla kredytobiorców, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z epidemią SARC-CoV-2, są dodatkowe wakacje kredytowe. Można z nich skorzystać niezależnie od tych, które znajdują umocowanie w obowiązującej umowie. Oznacza to, że przez okres 3 miesięcy nie trzeba będzie regulować rat kapitałowo-odsetkowych. Aby możliwe było odroczenie płatności najbliższej raty, wniosek należy złożyć najpóźniej na 7 dni przed terminem płatności. Można to zrobić za pośrednictwem:

  • Platformy internetowej banku
  • Wiadomości e-mail, poprzez wysłanie wydrukowanego i podpisanego druku
  • Infolinii, wyłącznie w szczególnych przypadkach.

Jeżeli liczba kredytobiorców jest większa, najlepiej aby wniosek podpisały wszystkie osoby wymienione w umowie kredytowej. Jeżeli zrobi to jedna z nich, nadal będzie jednak ważny.

Co po wakacjach kredytowych?

Warto mieć świadomość, że ze względu na uproszczoną formę wnioskowania i rozpatrywania wniosku o dodatkowe wakacje kredytowe w BPH wydłużeniu nie ulegnie okres spłaty kredytu. W związku z tym kapitał zostanie rozłożony pomiędzy następujące raty, natomiast skapitalizowane odsetki trzeba będzie spłacić wraz z pierwszą ratą przypadającą po wakacjach kredytowych. Jednocześnie bank umożliwia indywidualne ustalenie rozłożenia ich spłaty na większą liczbę rat w szczególnych przypadkach. Nieco inaczej wygląda sytuacja kredytobiorców, którzy podpisywali umowy z GE Money Bank SA oraz Bankiem BPH SA (od 1 stycznia 2010 roku) i złożyli wniosek o przerwę w spłacie pomiędzy 17 i 20 marca 2020 roku. W ich przypadku skapitalizowane odsetki zostaną doliczone do pozostałego do uregulowania kapitału.

Dla kogo przerwa w spłacie w banku BPH?

Aby skorzystać z wakacji kredytowych związanych z epidemią koronawirusa, trzeba spełniać kilka ustalonych przez bank warunków:

  • Nie posiadać zaległości w spłacie powyżej 90 dni,
  • Data końca kredytu nie może być wcześniejsza niż złożenie wniosku o udzielenie przerwy w spłacie lub koniec tej przerwy,
  • Umowa kredytowa nie została wypowiedziana przez bank,
  • W momencie składania wniosku kredyt nie może być objęty wakacjami kredytowymi,
  • Nieruchomość będąca zabezpieczeniem kredytu nie może być objęta działaniami egzekucyjnymi,
  • Na rachunku nie może występować nadpłata trzech kolejnych rat kredytu,
  • Kredyt nie korzysta ze wsparcia Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

Bezpłatne i proste wnioskowanie

Bank BPH deklaruje również, że zarówno złożenie, jak i rozpatrzenie wniosku będą w pełni bezpłatne, a samo procedowanie będzie szybkie dzięki uproszczonej procedurze, nieuwzględniającej m.in. badania historycznych opóźnień w spłacie, czasu, który upłynął od ostatnich wakacji kredytowych, oraz braku konieczności sporządzenia aneksu do umowy. Poza tym wniosek będzie mógł złożyć jeden z wielu kredytobiorców, w tym także w sytuacji, w których podpisana umowa nie umożliwiała skorzystania z opcji zawieszenia spłaty rat kredytu.

Indywidualne odroczenie spłaty

Poza specjalnymi dostępnymi dla wszystkich klientów wakacjami kredytowymi w związku z epidemia koronawirusa bank BPH umożliwia również indywidualne rozpatrywanie wniosków o wydłużenie tego terminu. Nadal można także korzystać z zawieszenia spłaty przewidzianego w umowie kredytowej. Jednocześnie bank informuje, że obserwuje sytuację i jego postanowienia w zakresie wsparcia kredytobiorców podczas epidemii mogą ulec zmianie.

Możliwe problemy z ubezpieczeniem

Kredytobiorcy spłacający kredyty hipoteczne mogą spotkać się z problemami z odnowieniem ubezpieczeń nieruchomości. W związku z tym bank BPH prosi klientów o ustalenie możliwości wykupienia polisy online albo drogą telefoniczną. Jednocześnie daje również możliwość wybrania innego, dowolnego ubezpieczyciela, który obejmie nieruchomość ochroną.


2020-05-11

Doradca kredytowy i pośrednik kredytowy. Czym się różnią?

Zaciągnięcie kredytu to poważna decyzja, a sam rynek produktów tego typu jest bardzo zróżnicowany i skomplikowany. Z pomocą może przyjść doradca kredytowy lub pośrednik kredytowy. Choć często mylimy ich ze sobą, w rzeczywistości to dwa oddzielne zawody.

2020-05-07

Flip nieruchomości. Na czym polega flip mieszkania?

Inwestycje w nieruchomości mogą okazać się nie tylko dobrym sposobem na długofalowe zabezpieczenie kapitału, ale również dochodowym przedsięwzięciem w krótszej perspektywie. Zwykle mówimy wówczas o flipie nieruchomości.

2020-04-08

Najem instytucjonalny. Co powinna zawierać umowa najmu?

Osoby decydujące się na wynajem mieszkania mogą spotkać się z kilkoma typami umów wynajmu. Jedną z nich jest nabierający coraz większej popularności najem instytucjonalny.

Santander Consumer Bank wobec koronawirusa. Specjalne wakacje kredytowe

Globalna pandemia koronawirusa może być olbrzymim wyzwaniem dla milionów kredytobiorców. Z pomocą przychodzą im również kredytodawcy, w tym Santander Consumer Bank.

Koronawirus. Jak kwarantanna wpłynie na Twoje finanse?

Epidemia koronawirusa sparaliżowała życie na niemal całym świecie. Już teraz straty liczy się w bilionach dolarów. Przymusowa kwarantanna będzie miała jednak wpływ również na finanse osobiste.

Epidemia koronawirusa. Wakacje kredytowe w BPS

Globalna pandemia wirusa COViD-19 w sposób szczególny zagroziła bezpieczeństwu finansowemu kredytobiorców. Klienci banku BPS mogą liczyć na specjalne wakacje kredytowe.

Ułatwienia dla kredytobiorców w BOŚ: oferta antykryzysowa

Kolejne banki przedstawiają specjalne narzędzia dla kredytobiorców borykających się z problemami ze spłatą zadłużenia w związku z epidemią koronawirusa. Jednym z nich jest BOŚ.

Ikona informacji
poradniki