Skorzystaj z pomocy eksperta

Dziękujemy!
Paweł Łaniewski
Redaktor SMART Bankier.pl


Epidemia koronawirusa może w szczególny sposób dotknąć kredytobiorców spłacających swoje zobowiązania. Specjalne propozycje przygotowały wszystkie banki, w tym bank BPH.

Pojawiające się w mediach informacje nie dają powodów do optymizmu. Na dobrą sprawię nie wiemy jeszcze, jak bardzo koronawirus wpłynie na gospodarkę i nasze finanse oraz w jakim stopniu będą je w stanie ochronić rządowe programy, takie jak tarcza antykryzysowa. Trudne położenie konsumentów dostrzegły również banki zrzeszone w Związku Banków Polskich. Bardzo szybko podjęły rozmowy nad wprowadzeniem programu, który ulży najbardziej eksponowanej na zagrożenia grupie konsumentów, a więc kredytobiorcom. Choć cel jest taki sam, instytucje różnie podchodzą do tego zagadnienia. Swoją ofertę w takim zakresie przedstawił również bank BPH.

Przerwa w spłacie kredytu w BPH. Propozycje w związku z epidemią SARS-CoV-2 (fot. REUTERS/Kacper Pempel / FORUM)

Przerwa w spłacie kredytu w BPH

Podstawową propozycją banku BPH dla kredytobiorców, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z epidemią SARC-CoV-2, są dodatkowe wakacje kredytowe. Można z nich skorzystać niezależnie od tych, które znajdują umocowanie w obowiązującej umowie. Oznacza to, że przez okres 3 miesięcy nie trzeba będzie regulować rat kapitałowo-odsetkowych. Aby możliwe było odroczenie płatności najbliższej raty, wniosek należy złożyć najpóźniej na 7 dni przed terminem płatności. Można to zrobić za pośrednictwem:

  • Platformy internetowej banku
  • Wiadomości e-mail, poprzez wysłanie wydrukowanego i podpisanego druku
  • Infolinii, wyłącznie w szczególnych przypadkach.

Jeżeli liczba kredytobiorców jest większa, najlepiej aby wniosek podpisały wszystkie osoby wymienione w umowie kredytowej. Jeżeli zrobi to jedna z nich, nadal będzie jednak ważny.

Co po wakacjach kredytowych?

Warto mieć świadomość, że ze względu na uproszczoną formę wnioskowania i rozpatrywania wniosku o dodatkowe wakacje kredytowe w BPH wydłużeniu nie ulegnie okres spłaty kredytu. W związku z tym kapitał zostanie rozłożony pomiędzy następujące raty, natomiast skapitalizowane odsetki trzeba będzie spłacić wraz z pierwszą ratą przypadającą po wakacjach kredytowych. Jednocześnie bank umożliwia indywidualne ustalenie rozłożenia ich spłaty na większą liczbę rat w szczególnych przypadkach. Nieco inaczej wygląda sytuacja kredytobiorców, którzy podpisywali umowy z GE Money Bank SA oraz Bankiem BPH SA (od 1 stycznia 2010 roku) i złożyli wniosek o przerwę w spłacie pomiędzy 17 i 20 marca 2020 roku. W ich przypadku skapitalizowane odsetki zostaną doliczone do pozostałego do uregulowania kapitału.

Dla kogo przerwa w spłacie w banku BPH?

Aby skorzystać z wakacji kredytowych związanych z epidemią koronawirusa, trzeba spełniać kilka ustalonych przez bank warunków:

  • Nie posiadać zaległości w spłacie powyżej 90 dni,
  • Data końca kredytu nie może być wcześniejsza niż złożenie wniosku o udzielenie przerwy w spłacie lub koniec tej przerwy,
  • Umowa kredytowa nie została wypowiedziana przez bank,
  • W momencie składania wniosku kredyt nie może być objęty wakacjami kredytowymi,
  • Nieruchomość będąca zabezpieczeniem kredytu nie może być objęta działaniami egzekucyjnymi,
  • Na rachunku nie może występować nadpłata trzech kolejnych rat kredytu,
  • Kredyt nie korzysta ze wsparcia Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

Bezpłatne i proste wnioskowanie

Bank BPH deklaruje również, że zarówno złożenie, jak i rozpatrzenie wniosku będą w pełni bezpłatne, a samo procedowanie będzie szybkie dzięki uproszczonej procedurze, nieuwzględniającej m.in. badania historycznych opóźnień w spłacie, czasu, który upłynął od ostatnich wakacji kredytowych, oraz braku konieczności sporządzenia aneksu do umowy. Poza tym wniosek będzie mógł złożyć jeden z wielu kredytobiorców, w tym także w sytuacji, w których podpisana umowa nie umożliwiała skorzystania z opcji zawieszenia spłaty rat kredytu.

Indywidualne odroczenie spłaty

Poza specjalnymi dostępnymi dla wszystkich klientów wakacjami kredytowymi w związku z epidemia koronawirusa bank BPH umożliwia również indywidualne rozpatrywanie wniosków o wydłużenie tego terminu. Nadal można także korzystać z zawieszenia spłaty przewidzianego w umowie kredytowej. Jednocześnie bank informuje, że obserwuje sytuację i jego postanowienia w zakresie wsparcia kredytobiorców podczas epidemii mogą ulec zmianie.

Możliwe problemy z ubezpieczeniem

Kredytobiorcy spłacający kredyty hipoteczne mogą spotkać się z problemami z odnowieniem ubezpieczeń nieruchomości. W związku z tym bank BPH prosi klientów o ustalenie możliwości wykupienia polisy online albo drogą telefoniczną. Jednocześnie daje również możliwość wybrania innego, dowolnego ubezpieczyciela, który obejmie nieruchomość ochroną.


2020-08-26

LtV. Czym jest wskaźnik LtV i jak wpływa na kredyt?

W słowniczku pojęć związanych z kredytem hipotecznym znajduje się wiele pozornie trudnych terminów. Jednym z nich jest LtV (Loan to Value). Choć często pomijany, w rzeczywistości ma olbrzymi wpływ na warunki kredytu.

2020-08-26

Rekomendacja S. Jakie zmiany wprowadza rekomendacja S KNF?

Jednym z najważniejszych aspektów rynku bankowego jest zapewnienie bezpieczeństwa zarówno klientom, jak i działającym na nim instytucjom. Znaczne zmiany w tym zakresie wprowadza sporządzona przez Komisję Nadzoru Finansowego Rekomendacja S.

2020-08-21

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego – czy warto?

Kredyt hipoteczny kojarzy się z długim okresem spłaty, a co za tym idzie również wysokimi kosztami. Nie zawsze musi tak jednak być. Dobrym sposobem na oszczędności jest wcześniejsza spłata.

Własne mieszkanie. Jak wygląda zakup mieszkania krok po kroku?

Zakup mieszkania to duże przedsięwzięcie i poważna życiowa decyzja. Należy więc dobrze się do niego przygotować, zwłaszcza jeżeli będzie finansowany przy pomocy kredytu.

Dom czy mieszkanie: co wybrać?

Poszukując własnych czterech kątów, często zastanawiamy się nad tym, czy korzystniejsza okaże się budowa lub zakup domu czy mieszkania. Warto przeanalizować argumenty i wybrać najlepszą opcję.

Kredyt hipoteczny a umowa na czas określony – na jakich zasadach?

W trakcie procedury udzielania kredytu hipotecznego bank uważnie przygląda się sylwetce kredytobiorcy. Jednym z kryteriów będą daty widniejące na umowie o pracę.

Kredyt dla pracujących za granicą: jak go dostać i na czym polega?

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób pracuje za granicą i osiąga dochody w innej walucie. Choć często jest to korzystne finansowo, może oznaczać pewne problemy z uzyskaniem kredytu w polskich bankach.